Generika s přidanou hodnotou

Neboli tzv. inovativní generika, představují novou generaci léků, které díky kombinaci více účinných látek v jedné lékové formě a inovativním lékovým formám přinášejí prospěch pro pacienty. Ti jsou díky generikům s přidanou hodnotou léčeni rychleji a v příjemnějších podmínkách.

Rychlá úleva od bolesti

Klasickým případem generických léků s přidanou hodnotou jsou přípravky proti bolesti, které díky inovativní lékové formě rychleji účinkují. Díky gelovým kapslím tak pacienti zažívají úlevu až dvakrát rychleji než při aplikaci klasické tablety.

Snadná a účinná aplikace

Jiná skupina inovativních generik přináší benefit v podobě více léčivých látek obsažených v jedné lékové formě. Pacient tak nemusí brát více léků postupně, ale může aplikovat pouze jeden lék. Díky čemuž má jednodušší dávkování, což zvyšuje šanci na dodržení předepsaného dávkování.

Inovativní lékové formy

Jedním z důležitých směrů vývoje inovativních generik je také snaha o zvýšení bezpečnosti pacientů a eliminace nežádoucích účinků jejich medikace. K tomu je využíváno sofistikovaných systémů, které jsou schopny řízeného transportu léčiv tak, aby se léčivá látka uvolňovala v daný čas na správném místě.

K dalším trendům na poli generik s přidanou hodnotou patří inteligentní aplikace. Ta by do budoucna mohla díky postupnému uvolňování léčivých látek řešit problém nedisciplinovaných pacientů.

V neposlední řadě se vývojáři inovativních generik zaměřují na výzkum nových forem podávání léčivých přípravků. Rozpouštění léků na sliznici nebo aplikace přímo do svalů by v budoucnu mohli řešit ty případy, kdy má pacient problém lék polknout.

Cílem je transparentní regulace

Generika s přidanou hodnotou jsou léky budoucnosti. Jejich užívání přináší nejenom další úspory pro zdravotní systémy, ale zejména více komfortu, bezpečí a kvality pro pacienty. Inovativní generika se přesto dále potýkají s nedostatečným oceněním ze strany státních orgánů. Nejsou tedy tak běžné a dostupné, jak by měly být.

ČAFF proto dlouhodobě usiluje o transparentní a předvídatelnou regulaci segmentu, který je v současné době svázán více než 17 opatřeními. Přehledný právní rámec je totiž v zájmu celého zdravotního systému a zejména pacientů.