Dostupnost léků pro pacienty

Populace v České republice stárne a spotřeba léků roste. Zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro pacienty je tak v posledních letech prioritou zdravotnického systému i výrobců léků

Příčiny nedostupnosti léčivých přípravků

S nedostupností léků se někdy setkalo 7 z 10 Čechů. Každý druhý z nich řešil tento problém opakovaně. Výměnou za jistotu dostupných léků by si tak 80 % z nás za lék neváhalo připlatit a dvě třetiny Čechů by zároveň uvítaly větší nabídku generických léků. Vyplynulo to z reprezentativního průzkumu, který realizovala agentura STEM spolu s Českou asociací farmaceutických firem.

Graf: Zkušenost s nedostupností léků mezi českými pacienty.

Zdroj: Výzkum nedostupnosti léků v ČR STEM/ČAFF

Existuje mnoho příčin, proč dochází k výpadkům léků. Může se jednat o nutné inovace výrobního procesu či výpadky výroby jako takové, logistické problémy nebo reexporty. Často zmiňované reexporty nejsou jediným důvodem nedostatku léků na českém trhu. Vzhledem ke stále se snižujícím cenám léků jsou však do budoucna největším rizikem.

Právě příliš nízká cena léků způsobuje jejich vývoz za české hranice. V evropském porovnání jsou léčivé přípravky v ČR jedny z nejlevnějších.

Dlouhodobé řešení

Dobrou zprávou pro pacienty je, že reexport téměř nepostihuje generické léky (pouze 5 % paralelního vývozu), které dnes představují zhruba polovinu všech léků na trhu. Z hlediska potřeb pacientů je tak z dlouhodobého hlediska nejefektivnějším řešením co nejširší nabídka generických léků na trhu, aby měl pacient v případě výpadku pro ruce dostupnou alternativu.

Rozšiřování portfolia generické a biosimilární substituce však stojí v cestě bezhlavý tlak na nízké ceny a nepředvídatelná regulace. Samotná generika v českém zdravotnickém systému reguluje hned 17 různých opatření. Téměř každý čtvrtý lék, který chybí v českých lékárnách, tak lze nahradit jen obtížně, nebo rovnou vůbec.

Z hlášení Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2016 vyplývá, že ze zhruba 300 neodstupných léčivých přípravků v ČR nemá žádnou nebo právě jednu generickou alternativu celá čtvrtina. Téměř každý čtvrtý lék, který chybí v českých lékárnách, lze nahradit jen obtížně, nebo rovnou vůbec. Právě větší nabídka levných generických léků se stejným účinkem je přitom nejvhodnějším dlouhodobým řešením současných výpadků léčiv.

Z hlediska ČAFF jsou předvídatelné regulatorní prostředí a rozumná cena léčivých přípravků jedinou možnou cestou k zajištění dostupnosti léků pro české pacienty.

Zdroj: Výzkum nedostupnosti léků v ČR STEM/ČAFF