Česká organizace pro ověřování pravosti léčiv

V rámci snahy o snížení rizika výskytu padělaných léků na českém trhu se ČAFF společně s dalšími organizacemi podílí na vytvoření a fungování Národní organizace pro ověřování léčiv. Padělané léky představují riziko pro pacienty, protože u nich nebyla ověřena jejich bezpečnost, kvalita a účinnost.

 

ČAFF si uvědomuje rostoucí riziko, které představují na trhu s léčivými přípravky padělané léky. Ačkoliv generika a biosimilars nejsou paděláním ohroženy tak často jako léky originální, je naše asociace v prevenci a potírání nekalých aktivit velmi aktivní. Padělané léky, které nesplňují podmínky bezpečnosti, kvality a účinnosti totiž představují přímou hrozbu pro zdraví pacientů.

Implementace směrnic

ČAFF se aktivně podílí na vytvoření systému snižujícího rizika výskytu padělků.

V souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU (tzv. směrnice o padělaných léčivých přípravcích) ČAFF, společně s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), Asociací evropských distributorů léčiv (AEDL) a Asociací velkodistributorů léčiv (AVEL) a Českou lékárnickou komorou (ČLnK), v únoru 2017 založil Českou organizaci pro ověřování pravosti léčiv (NOOL).

Česká organizace pro ověřování pravostí léčiv

V souladu s cílem směrnice, kterým je především zabránění vstupu padělaných léků na trh, funguje NOOL jako neziskový subjekt pro vytvoření a správu národního datového úložiště. Společně se zastřešujícím evropským úložištěm vytváří NOOL „Evropský systém ověřování léčiv“ (EMVS), který ověřuje pravost léků jak na národních trzích, tak v rámci celé EU.

Mezi hlavní úkoly NOOL patří především zajišťování systému ověřování pravosti léčivých přípravků a správa centrálního úložiště pro ukládání dat o léčivých přípravcích. NOOL slouží jako ověřovací platforma o pravosti léčivého přípravku pro potřeby českých lékáren, distributorů a jiných dotčených subjektů.

Aktivní participace na vytváření a fungování NOOL je v souladu s dlouhodobou vizí ČAFF, která usiluje o transparentní a kultivované tržní prostředí.