Generické léky umožňují léčit až o 33 % více pacientů s migrénou s úsporou 1,5 miliardy korun

Praha, 19. srpna 2019 – V České republice žije přibližně 1 milion pacientů s migrénou. Dle analýzy Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF), která vyčíslila úspory v oblasti léčby migrény se díky používání generických léků podařilo ušetřit pro zdravotní systém 1,5 miliardy korun. Analýza České asociace farmaceutických firem (ČAFF) také ukázala, že od roku 2010 je léčeno o 33 […]

6,6 miliard korun ušetřily generické léky v oblasti léčby astmatu a alergií za posledních 10 let

Praha, 6. května 2019 – V České republice žije nejméně 800 000 astmatiků a 2 500 000 alergiků. Základem léčby u astmatiků jsou inhalační kortikoidy, alergické projevy tlumí antihistaminika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v oblasti léčby astmatu a alergií za posledních 10 let. Celková úspora pro zdravotní systém díky používání generických léků […]

Česká asociace farmaceutických firem vzdělává sestry v oblasti biosimilars

Praha 29. dubna 2019 – Česká asociace farmaceutických firem ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dialog-Jessenius připravila sérii vzdělávacích seminářů pro zdravotní sestry. Biosimilars zlepšují pacientům přístup k léčbě, účinnou léčbu dostává pacient v časnější fázi onemocnění, a tím lze dosáhnout lepších výsledků.   Projekt vzdělávání zdravotních sester odstartoval koncem roku 2018 ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole. […]

Biosimilars snižují náklady na biologickou léčbu a zpřístupňují jí většímu počtu pacientů

   Praha 28. února 2019 – Výhody, které přináší biosimilars pacientům, lékařům i plátcům jsou dnes již neoddiskutovatelné. Pacientům zlepšují přístup k léčbě, účinnou léčbu dostává pacient v časnější fázi onemocnění, a tím lze dosáhnout lepších výsledků. Lékařům poskytují biosimilars možnost nákladově efektivní léčby. Plátcům nabízejí konkurenci a generují významné úspory. Biosimilars umožňují přístup většího počtu pacientů […]

Od 9. února se spouští celoevropský systém na ochranu pacientů před padělky léků

Praha – 8. únor 2019 Členské společnosti České asociace farmaceutických firem (ČAFF) jsou připravené naplnit Nařízení Evropské komise pro uvádění ochranných prvků na obaly léčivých přípravků, investovaly do technologií i do svých výrobních postupů, podílely se organizačně i finančně na vytvoření národního úložiště a jsou na nový systém připravené. Do vyprodání zásob léků vyrobených před […]

Dostupnější péče pro pacienty a podpora průmyslu v Evropě a České republice

Praha 6. února 2019 – Právní komise Evropského parlamentu podporuje komplexní zavedení výrobní výjimky z dodatkového ochranného osvědčení, tzv. SPC, za účelem zvýšení produktivity a růstu farmaceutické výroby v Evropě, aniž by došlo k narušení ochrany duševního vlastnictví.   Evropa je globálním centrem farmaceutické výroby a výzkumu a vývoje. Farmaceutický průmysl EU zaměstnává přímo a […]

Farmaceutické společnosti Accord Healthcare a Fresenius Kabi novými členy České asociace farmaceutických firem

Praha – 14. leden 2019 Od prvního ledna 2019 se nově přidruženými členskými společnostmi České asociace farmaceutických firem (ČAFF) staly farmaceutické společnosti Accord Healthcare a Fresenius Kabi. ČAFF sdružuje celkem 21 farmaceutických společností, které v České republice zaměstnávají více než  4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Každý druhý […]

Zastavme přesun výroby léků mimo Evropu

Praha 3. prosince 2018 – Členové Rady pro konkurenceschopnost vyjádřili na svém jednání 29. listopadu většinovou podporu pro zavedení výrobní výjimky z dodatkového ochranného osvědčení, tzv. SPC. Bohužel několik zemí hájí své vlastní zájmy a blokuje konstruktivní úsilí zbytku Rady vytvořit z Evropy globální centrum výroby léčiv. Tento dialog v Radě je nezbytným krokem pro další […]

3,7 miliard korun ušetřily generické léky v oblasti diabetu za posledních 10 let

Praha, 7. listopadu 2018 – V České republice žije až 850 000 diabetiků druhého typu. Základem léčby diabetu II. typu jsou perorální diabetika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v léčbě diabetu druhého typu perorálními tabletami za posledních 10 let. Celková úspora díky používání generických léků dosáhla výše 3,7 miliard korun českých.  Nejrozšířenějším […]

Česká asociace farmaceutických firem podporuje zavedení emergentního systému

Praha, 1. října 2018 Ministerstvo zdravotnictví plánuje novelou zákona o léčivech zavést emergentní systém, který pro pacienty v České republice zajistí, že většina léků bude dostupná pacientům v co největším počtu lékáren. Tento navrhovaný legislativní krok ve velké míře ochrání pacienty před hledáním lékárny, ve které je jejich lék k dispozici. Jedná se o zásadní […]