Biosimilars přináší dostupnou léčbu pro pacienty a úspory ve výši až 100 miliard EUR

Praha, 3. února 2020 – Každoročně onemocní v České republice přibližně 100 000 lidí rakovinou. Náklady na její léčbu kontinuálně narůstají. Od roku 2015, kdy se v léčbě používají i biosimilars došlo dle údajů Evropské centrální banky v Evropě ke kumulativní úspoře ve výši 50 až 100 miliard EUR. Díky biosimilars se k biologické léčbě dostane větší počet pacientů. Léčba […]

České asociace farmaceutických firem si zvolila představenstvo na období 2019-2021

Praha – 16. prosinec 2019 Členská schůze České asociace farmaceutických firem (ČAFF), která se konala v polovině prosince potvrdila personální obsazení představenstva a schválila priority asociace na rok 2020. ČAFF sdružuje celkem 20 farmaceutických společností, které v České republice zaměstnávají více než 4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Každý […]

Generické léky přispívají k zajištění dostupnosti léčby pro pacienty

Praha, 14. říjen 2019 – Výpadky léků jsou v současnosti celoevropským problémem. Analýza, kterou si nechala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) zpracovat ukázala, že dostatečná generická konkurence zajišťuje dostupnost léčby pro pacienty. V případě, že jsou na trhu alespoň 4 přípravky se stejnou účinnou látkou, je dostupnost této účinné látky pro pacienty zajištěna. “Výpadky v dodávkách léků […]

Úsporu ve výši 1,6 miliardy korun přinesly generika a biosimilars v oblasti léčby revmatoidní artritidy

Praha, 10. října 2019 – V České republice trpí revmatoidní artritidou 87 000 pacientů (zdroj: ÚZIS 2017). Ročně přibude 4 000 nových pacientů s tímto onemocněním. Analýza České asociace farmaceutických firem (ČAFF) ukázala, že díky používání generik a biosimilars na léčbu této nemoci se za posledních deset let v ČR ušetřilo více než 1,6 miliardy korun.   Revmatoidní artritida […]

Generické léky umožňují léčit třikrát více pacientů s Alzheimerovou chorobou a přináší úsporu 2,5 miliardy korun

Praha, 30. září 2019 – V České republice dnes žije 150 000 pacientů s Alzheimerovou chorobou. Léčba Alzheimerovy choroby je obtížnější právě proto, že přesný mechanismus vzniku nemoci nám není zcela známý. Jedním ze směrů léčby je zastavení progrese nemoci, dalším z cílů je zastavení či potlačení nekontrolovaných projevů vzteku a agresivního chování pacientů. I […]

69 % žen v Evropě používá antikoncepci, Česká republika je pod průměrem s 51 %

Praha, 17. září 2019 –Počet žen užívajících antikoncepci rok od roku klesá. Od roku 2008 jsme zaznamenali pokles o 25 %. Podle údajů Contraceptioninfo.eu v České republice užívá antikoncepci necelých 51 % žen. Česká republika má data srovnatelná s Rumunskem, Srbskem či Litvou. Okolní státy s vyšším procentem užívání antikoncepce jsou Německo 75 %, Rakousko […]

Generické léky umožňují léčit až o 33 % více pacientů s migrénou s úsporou 1,5 miliardy korun

Praha, 19. srpna 2019 – V České republice žije přibližně 1 milion pacientů s migrénou. Dle analýzy Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF), která vyčíslila úspory v oblasti léčby migrény se díky používání generických léků podařilo ušetřit pro zdravotní systém 1,5 miliardy korun. Analýza České asociace farmaceutických firem (ČAFF) také ukázala, že od roku 2010 je léčeno o 33 […]

6,6 miliard korun ušetřily generické léky v oblasti léčby astmatu a alergií za posledních 10 let

Praha, 6. května 2019 – V České republice žije nejméně 800 000 astmatiků a 2 500 000 alergiků. Základem léčby u astmatiků jsou inhalační kortikoidy, alergické projevy tlumí antihistaminika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v oblasti léčby astmatu a alergií za posledních 10 let. Celková úspora pro zdravotní systém díky používání generických léků […]

Česká asociace farmaceutických firem vzdělává sestry v oblasti biosimilars

Praha 29. dubna 2019 – Česká asociace farmaceutických firem ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dialog-Jessenius připravila sérii vzdělávacích seminářů pro zdravotní sestry. Biosimilars zlepšují pacientům přístup k léčbě, účinnou léčbu dostává pacient v časnější fázi onemocnění, a tím lze dosáhnout lepších výsledků.   Projekt vzdělávání zdravotních sester odstartoval koncem roku 2018 ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole. […]

Biosimilars snižují náklady na biologickou léčbu a zpřístupňují jí většímu počtu pacientů

   Praha 28. února 2019 – Výhody, které přináší biosimilars pacientům, lékařům i plátcům jsou dnes již neoddiskutovatelné. Pacientům zlepšují přístup k léčbě, účinnou léčbu dostává pacient v časnější fázi onemocnění, a tím lze dosáhnout lepších výsledků. Lékařům poskytují biosimilars možnost nákladově efektivní léčby. Plátcům nabízejí konkurenci a generují významné úspory. Biosimilars umožňují přístup většího počtu pacientů […]

Od 9. února se spouští celoevropský systém na ochranu pacientů před padělky léků

Praha – 8. únor 2019 Členské společnosti České asociace farmaceutických firem (ČAFF) jsou připravené naplnit Nařízení Evropské komise pro uvádění ochranných prvků na obaly léčivých přípravků, investovaly do technologií i do svých výrobních postupů, podílely se organizačně i finančně na vytvoření národního úložiště a jsou na nový systém připravené. Do vyprodání zásob léků vyrobených před […]

Dostupnější péče pro pacienty a podpora průmyslu v Evropě a České republice

Praha 6. února 2019 – Právní komise Evropského parlamentu podporuje komplexní zavedení výrobní výjimky z dodatkového ochranného osvědčení, tzv. SPC, za účelem zvýšení produktivity a růstu farmaceutické výroby v Evropě, aniž by došlo k narušení ochrany duševního vlastnictví.   Evropa je globálním centrem farmaceutické výroby a výzkumu a vývoje. Farmaceutický průmysl EU zaměstnává přímo a […]

Farmaceutické společnosti Accord Healthcare a Fresenius Kabi novými členy České asociace farmaceutických firem

Praha – 14. leden 2019 Od prvního ledna 2019 se nově přidruženými členskými společnostmi České asociace farmaceutických firem (ČAFF) staly farmaceutické společnosti Accord Healthcare a Fresenius Kabi. ČAFF sdružuje celkem 21 farmaceutických společností, které v České republice zaměstnávají více než  4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Každý druhý […]

Zastavme přesun výroby léků mimo Evropu

Praha 3. prosince 2018 – Členové Rady pro konkurenceschopnost vyjádřili na svém jednání 29. listopadu většinovou podporu pro zavedení výrobní výjimky z dodatkového ochranného osvědčení, tzv. SPC. Bohužel několik zemí hájí své vlastní zájmy a blokuje konstruktivní úsilí zbytku Rady vytvořit z Evropy globální centrum výroby léčiv. Tento dialog v Radě je nezbytným krokem pro další […]

3,7 miliard korun ušetřily generické léky v oblasti diabetu za posledních 10 let

Praha, 7. listopadu 2018 – V České republice žije až 850 000 diabetiků druhého typu. Základem léčby diabetu II. typu jsou perorální diabetika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v léčbě diabetu druhého typu perorálními tabletami za posledních 10 let. Celková úspora díky používání generických léků dosáhla výše 3,7 miliard korun českých.  Nejrozšířenějším […]

Česká asociace farmaceutických firem podporuje zavedení emergentního systému

Praha, 1. října 2018 Ministerstvo zdravotnictví plánuje novelou zákona o léčivech zavést emergentní systém, který pro pacienty v České republice zajistí, že většina léků bude dostupná pacientům v co největším počtu lékáren. Tento navrhovaný legislativní krok ve velké míře ochrání pacienty před hledáním lékárny, ve které je jejich lék k dispozici. Jedná se o zásadní […]

Úspory ve výši 136 miliard korun přináší generické léky pro zdravotní systém České republiky

Praha, 25. září 2018 Česká asociace farmaceutických firem, která sdružuje 23 členských společností si v září 2018 nechala zpracovat analýzu, která vyčíslila přínosy generického průmyslu na území ČR. Přínosy generického průmyslu byly měřené ve dvou oblastech, a to celkový ekonomický přínos a přínos pro zdravotní systém Celkový přínos pro ekonomiku České republiky: V případě mapování ekonomické stopy […]

V léčbě Alzheimerovy choroby přinesly generické léky úsporu zdravotnímu systému ve výši 2,5 miliard korun

Praha, 21. září 2018 Výrazné úspory pro zdravotní systém přináší využití generických léků v léčbě Alzheimerovy choroby. Dle analýzy, kterou si zpracovala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF), přinesly generické léky na tuto nemoc za posledních deset letech úspory ve výši 2,5 miliard korun českých pro zdravotní systém v ČR.   Výdaje na péči pacientů s […]

Reakce České asociace farmaceutických firem (ČAFF) na článek zveřejněný 15. 8. v Deníku

Dne 15. 8. 2018 vyšel v Deník.cz článek s názvem “Další skandál? Pojišťovny platily za lék bez důkazu o účinku”.https://www.denik.cz/zdravi/dalsi-skandal-pojistovny-platily-za-lek-bez-dukazu-o-ucinku-20180814.html Přestože se článek týká pouze konkrétního léčivého přípravku jednoho z členů naší asociace, reagujeme, protože se v něm zpochybňují obecné principy fungování lékové politiky. V článku se uvádí, že zmiňovaný léčivý přípravek není účinný a […]

Proč se EU rozhodla vyhánět výrobu léčiv mimo území Evropy?

Praha, 20. června 2018 Evropský parlament již několikrát vyzval Evropskou komisi, aby zavedla osvobození od dodatkového ochranného osvědčení (SPC) pro výrobu léčiv. Pokud by se osvobození od SPC nepodařilo zavést, znamenalo by to pokračování negativního efektu SPC spočívajícího ve vytlačování výroby generických léčiv mimo EU. Evropská komise sice připravila legislativní návrh na změnu pravidel SPC, […]

Polpharma a Xantis novými členy České asociace farmaceutických firem

Praha – 18. června 2018 V červnu 2018 se novými přidruženými členskými společnostmi České asociace farmaceutických firem (ČAFF) staly Polpharma a Xantis. K principům asociace se tak hlásí již 23 společností, které vyrábí, distribuují a zpřístupňují kvalitní léčbu pacientům v ČR. ČAFF sdružuje 23 farmaceutických společností, které v ČR zaměstnávají více než 4 400 lidí a každoročně dodají […]

Představenstvo České asociace farmaceutických firem (ČAFF) v novém složení

Praha 23. duben 2018 – Od dubna je představenstvo České asociace farmaceutických firem (ČAFF) v novém složení. Předsedou představenstva byl zvolen Juan Carlos Conde, ředitel Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., který zastával funkci místopředsedy a novou místopředsedkyní je Soňa Porubská, ředitelka společnosti Zentiva. „Rád bych poděkoval všem kolegům za důvěru, kterou do mě vkládají a věřím, že […]

Radiofarmaka v České republice na vzestupu i když v rámci EU jsme pořád pod průměrem

Praha 17. duben 2018 – Vývoj počtu PET vyšetření v České republice má vzrůstající tendenci. Zatímco v roce 2009 bylo provedeno 18 184 vyšetření v roce 2016 to už bylo 29 897 vyšetření. I tak ale zůstává Česká republika v oblasti využití radiofarmak pod průměrem vyspělých zemí EU.     V České republice se PET radiofarmaka začala používat poprvé v roce 1999, a […]

Biosimilární léčba v České republice může do dvou let ušetřit stovky milionů korun

Praha 22. února 2018 – Budou biosimilární léky v onkologii stejně úspěšné jako v revmatologii a gastroenterologii? Takovou otázku si dnes položili účastníci odborného setkání Biosimilars: budoucnost biologické léčby v pražském Motole. Pozvání přijali odborníci z řad onkologických specialistů pod záštitou České asociace farmaceutických firem. Na informace o mnohaleté zkušenosti s biosimilars z revmatologie a […]

Česká asociace farmaceutických firem má nové představenstvo

Praha 14. prosinec 2017 – Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na svém pravidelném prosincovém setkání členských společností zvolila představenstvo asociace pro volební období prosinec 2017 až prosinec 2019. Místo předsedy představenstva obhájil Michal Krejsta, ředitel společnosti Omega Pharma ČR a SR a místopředsedou i nadále zůstává Juan Carlos Conde, ředitel Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.. „Úkolem […]

Mladí Češi kombinaci léků s alkoholem podceňují

Praha 7. prosinec 2017 – Čeští studenti užívají léky s mírou. Nedávají si však pozor na jejich kombinaci s alkoholem. Průzkum užívání analgetik a psychofarmak mezi mladými lidmi, který pro Českou asociaci farmaceutických firem (ČAFF) připravila společnost STEM/MARK, dokazuje, že více než 20 % studentů používá léky na bolest i na léčbu kocoviny. O nadužívání […]

Crohnovou chorobou trpí více než 40 tisíc Čechů.

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida patří mezi tzv. idiopatické střevní záněty. Mezi symptomy těchto onemocnění patří velké bolesti břicha a časté průjmy. Současná medicína bohužel stále nezná příčiny, které nemoci způsobují.

Kontroverzní léčiva míří zpět k poslancům

Senátoři dnes rozhodli o vrácení novely zákona o léčivech zpět do Poslanecké sněmovny. Hlavním důvodem je problematický pozměňovací návrh poslance Běhounka. Na poslední chvíli načtená úprava podporuje reexport a může výrazně zvýšit riziko nedostatku léků.

Biosimilární léky se v Česku prodávají až čtyřikrát levněji

Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) provedla v zemích Evropské unie průzkum cen biosimilárních přípravků. Z průzkumu vyplývá, že ceny v České republice jsou již nyní jedny z nejnižších v Evropě.

Novela zákona o léčivech znemožní ušetřit až jednu miliardu

Poslanci budou 9. listopadu v závěrečném čtení projednávat novelu zákona o léčivech. Ta má zajistit omezením reexportu dostupnost léků pro pacienty.

Náklady na biologickou léčbu rostou ročně o 20 %

Jednu čtvrtinu trhu v ČR tvoří biologické léky. Spotřeba přitom každým rokem roste o 6 %. Vysoce účinné, ale zároveň velmi drahé léky jsou tak výzvou pro udržitelnost zdravotnických systémů.

Zákon o léčivech: přílepek ohrožuje dostupnost léků

Výbor pro zdravotnictví PS PČR bude již tuto středu projednávat novelu zákona o léčivech. Cílem reformy má být omezení reexportu a zajištění léků pro české pacienty. Na poslední chvíli však byly předloženy pozměňovací návrhy, které jejich dostupnost přímo ohrožují.

Nový přístup k ekonomicky šetrné léčbě

Nové účinné látky nejsou jedinou cestou inovace. Výrobci tzv. léků s přidanou hodnotou vymýšlí nové způsoby užití stávajících molekul. Výsledkem je dosažitelná a především účinná alternativa.

Generika přináší úspory ve státních pokladnách.

Podle oficiálních odhadů bude v roce 2050 v Evropě žít 191 milionů lidí starších 65 let. Zvýšený výskyt chronických onemocnění a s tím spojená delší doba léčby razantně zvýší nároky na lékařskou péči.

BIOSIMILARNÍ LÉČIVA JSOU NA TRHU JIŽ DESET LET. DO ČR VSTOUPÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LETECH TŘI NOVÉ BIOSIMILÁRNÍ LÉKY PRO LÉČBU RAKOVINY

ostupnosti nejmodernější biologické léčby vážných nemocí pomáhají biosimilární léčiva Praha 27. června – Nejmodernějším způsobem boje proti některým vážným nemocem je biologická léčba. Kvůli vysokým nákladům je však pro část pacientů nedostupná. Rozšířit ji pomáhají stejně kvalitní, účinné a bezpečné alternativy – takzvané biosimilars. Od roku 2006 jich bylo v Evropě schváleno více než dvacet. V […]

Do Chorvatska léky raději s sebou

Cestu do Chorvatska plánuje každoročně kolem šesti set tisíc Čechů a i letošní rok ji někteří z nich bohužel stráví s drobnými či závažnějšími zdravotními problémy. Pokud se lidé při cestování řídí jednoduchými pravidly, svá zdravotní rizika však výrazně eliminují.

Biosimilarní léčiva jsou na trhu již deset let.

Nejmodernějším způsobem boje proti některým vážným nemocem je biologická léčba. Kvůli vysokým nákladům je však pro část pacientů nedostupná. Rozšířit ji pomáhají stejně kvalitní, účinné a bezpečné alternativy – takzvané biosimilars.

Nedostatek léků je způsoben chybějícími alternativami

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo od ledna do května 2016 nahlášeno přes tři sta chybějících léků. Jedna čtvrtina z nich přitom nemá buď žádnou, nebo právě jednu alternativu. Podle České asociace farmaceutických firem (ČAFF) je možným řešením podpora větší nabídky levných generických léků.

FleishmanHillard nově komunikuje ČAFF

Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) od května 2016 spolupracuje v oblasti public relations s mezinárodní komunikační agenturou FleishmanHillard. Ta pro ni bude zajišťovat jak podporu v nastavené komunikační strategii, tak i další rozvoj vztahů s médii.

Chybějící léky mohou být nahrazeny generiky

České lékárny v posledních týdnech zaznamenávají výpadky léků. Jako hlavní příčina se uvádí především jejich reexport, tedy přeprodej léků určených pro český trh do zahraničí, kde se léky prodávají podstatně dráž.