Představenstvo a odborné komise ČAFF

Předseda: Mgr. Jiří Hanzlík Sandoz, s.r.o.
Místopředseda: PharmDr. Jiří Havránek Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o.
Členové: Michael Schrewe Teva – člen představenstva
Ing. Martin Bolcek, MBA Gedeon Richter ČR, s.r.o.
MUDr. Milan Černek, MBA Viatris
Jan Gala Krka ČR, s.r.o.
MUDr. Vojtěch Mészáros, MBA Egis Praha, s.r.o.
Ing. Tomáš Mihál, Ph.D. Stada Pharma CZ s.r.o.
Soňa Porubská Zentiva

 

Odborné komise

 

Etická komise

Zabývá se otázkami etické regulace farmaceutického průmyslu a dohlíží na dodržování Etického kodexu ČAFF ze strany členských společností.

Předseda: Ing. Martin Bolcek, MBA (Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.)

Místopředsedkyně: momentálně bez obsazení

 

Odvolací komise

Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Etické komise.

 

Farmakoekonomická a Legislativní komise

Sleduje cenovou a úhradovou regulaci léčivých přípravků a příslušnou legislativu. Vyhodnocuje podmínky pro vstup generických a biosimilárních léků na trh v České republice. Vyhodnocuje dopady českých i evropských legislativních norem na český trh. Iniciuje společný postup členských společností ČAFF v legislativních otázkách.

Předseda: RNDr. Martin Klimek (Sandoz s.r.o.)

Místopředsedkyně: Ing. Alena Harantová (Glenmark Pharmaceuticals)

 

Komise Biosimilars

Komise reprezentuje přední společnosti v oblasti vývoje a výroby biosimilars, které přinášejí konkurenci na trh biologických přípravků.

Předseda: momentálně bez obsazení

Místopředseda: PharmDr. Ondřej Drška (Fresenius Kabi s.r.o.)

 

Registrační komise

Monitoruje podmínky pro vstup nových generických přípravků na trh, vyhodnocuje regulační předpisy a spolupracuje se státní správou v legislativní oblasti.

Předsedkyně: MUDr. Kamila Řezáčová (Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.)

Místopředsedkyně: Mgr. Jana Trojanová (Sandoz, s.r.o.)

 

Mediální komise

Je odpovědná za interní i externí komunikaci ČAFF, vztahy s médii i externími partnery a podporuje edukaci veřejnosti v oblasti lékového trhu.

Předsedkyně: momentálně bez obsazení

Místopředsedkyně: momentálně bez obsazení