Poslání a cíle

Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) sdružuje od roku 2000 hlavní výrobce generických a biosimilárních léků v České republice a je členem evropské asociace farmaceutických firem Medicines For Europe. Naším hlavním cílem je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR  a udržitelnost zdravotního systému. Soustřeďujeme se proto na podporu rozvoje generických a biosimilárních léčivých přípravků, které představují stejně bezpečné a účinné obdoby originálních léků. Díky své až o 90 % nižší ceně ovšem generika a biosimilars výrazně snižují náklady na léčbu a zároveň ji zpřístupňují většímu počtu pacientům. Usilujeme proto o konstruktivní dialog s představiteli státní správy a zdravotnického systému, plátci, lékaři a pacienty o relevantních systémových otázkách, týkajících se dostupnosti generických a biosimilárních léků v ČR.

Priority ČAFF:

Maximální dostupnost generických a biosimilárních léků pro pacienty a s tím spojená udržitelnost zdravotnického systému.
Předvídatelnější systém regulace cen a úhrad léčivých přípravků, který bude výrobce motivovat k uvádění nových léků na trh.
Zvyšování povědomí o přínosech generických a biosimilárních léků pro pacienty a zdravotnický systém mezi laickou i odbornou veřejností.
Transparentní spolupráce členských firem s lékaři a zdravotnickými zařízeními.
Boj proti padělkům léků

ČAFF – kdo jsme

ČAFF dnes sdružuje dvě desítky farmaceutických společností, které v ČR zaměstnávají více než 4 400 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v ČR, dodávají firmy sdružené v ČAFF. V čele asociace stojí výkonný ředitel Mgr. Martin Mátl, bývalý dlouholetý člen představenstva České lékárnické komory a ředitel odboru farmacie na ministerstvu zdravotnictví. Statutárním orgánem ČAFF je představenstvo a součástí struktury jsou rovněž odborné komise specializované na jednotlivé oblasti aktivit asociace.