Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Asociace velkodistributorů léčiv
Asociace provozovatelů lékárenských sítí
Česká lékárnická komora
Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Revírní bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna
Svaz Zdravotních Pojišťoven ČR
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Unie zaměstnavatelských svazů ČR