Omega Pharma

Společnost má ve svém portfoliu pouze volně prodejné léky a dle Etického kodexu České asociace farmaceutických firem se na ní nevztahuje povinnost zveřejňovat transfery hodnot.