Generické léky

Generické léky jsou stejně účinné a bezpečné jako originální léky. Díky tomu, že přicházejí na trh až po vypršení patentové ochrany originálního léků, jsou však až o 90 % levnější. V současnosti je každý druhý lék prodaný v České republice generikum.

Vývoj originálního léku si žádá miliardové investice na výzkum, laboratorní testy nebo ověření bezpečnosti. Ceny originálních léčivých přípravků jsou proto velmi vysoké. V prvních letech po registraci nových léků využívají originální léčivé přípravky patentové ochrany. Na trhu tak nemají žádnou konkurenci a jejich výrobci nejsou nuceni snižovat ceny.

Po uplynutí patentové ochrany mohou již známou účinnou látku uvést na trh i další výrobci. Generičtí výrobci musí být schopni uvést generikum na trh v zásadě ve stejný den, kdy vyprší originální patent. Na začátku ovšem znají pouze složení účinné látky, ale nemají návod na výrobu lékové formy, která je klíčová proto, aby generický lék fungoval v těle pacienta stejně jako originální lék (tzv. bioekvivalence). Vývoj lékové formy nového generika trvá zhruba jeden až dva roky a stojí v průměru jednotky miliónů dolarů. Vstup generik na trh podléhá přísným registračním podmínkám. Každé generikum musí projít testem a splnit podmínky bioekvivalence tzn. prokázat, že obsahuje stejné množství identické léčivé látky jako originální lék a že se tato léčivá látka chová v těle pacienta stejným způsobem jako u originálního léku. Registraci generických léků v ČR provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Generický lék je tak co do obsahu a účinku léčivé látky naprosto identický se svým originálním předchůdcem.

Cenově dostupná léčba pro více pacientů

Zdravotnické systémy ve světě včetně toho v České republice se potýkají s rozporem mezi rostoucí poptávkou a omezenými zdroji. Generické léčivé přípravky díky své nižší ceně přináší možnost léčit stejně či více pacientů při nižších nákladech a uspořené prostředky využívat na vývoj nových technologií a léků pro pacienty.

Díky generickým lékům zůstává ve zdravotnických systémech více peněz, které mohou být využity na další investice a rozvoj. Zdravotní péče tak může být udržitelná bez rezignace na její vysokou kvalitu.

Využití generických léčivých přípravků má pak za následek jak prokazatelný pokles nákladů na léčbu, tak rovněž zvýšení počtu léčených a úspěšně vyléčených pacientů.

Příklad z praxe: snížení úmrtnosti u kardiovaskulárních onemocnění na polovinu

Generika zlevňují léčbu a zvyšují její dostupnost pro pacienty. Příklad z praxe můžeme demonstrovat na vývoji ceny léků, které se používají při léčbě chorob oběhové soustavy. Více než polovina úmrtí v ČR ročně je způsobena právě těmito nemocemi.

Vstup celé řady generických léčivých přípravků do oblasti kardiovaskulárních onemocnění způsobil, že se cena roční léčby jednoho pacienta mezi léty 1999 a 2013 snížila čtyřikrát.

 

Cenový pád statinů

Důležitou skupinou léků na kardiovaskulární onemocnění jsou statiny, které snižují hladinu cholesterolu v krvi. Zatímco v roce 1998 stála roční statinová léčba jednoho pacienta takřka deset tisíc korun (9 560 Kč) v roce 2013 byla již pětkrát nižší (1 770 Kč). Toto dramatické zlevnění léčby bylo právě vstupem generických statinů, které postupně nahradily originální přípravky

Graf níže ukazuje, že ruku v ruce se vstupem cenově dostupnějších generických statinů se také uvolňovala preskripční omezení, kdy statiny mohli začít předepisovat praktičtí lékaři a ne pouze specialisté, jako tomu bylo před rokem 1999, kdy byly na trhu pouze originální léky. Výsledkem pak byl dramatický růst pacientů, kteří mohli být léčeni.

 

Díky tak výrazným pádům cen všech klíčových léků bylo skutečně možné začít léčit více pacientů. Následující graf ukazuje vývoj standardizované úmrtnosti u nemocí oběhové soustavy. Za posledních patnáct let došlo k poklesu úmrtnosti o jednu třetinu – z 600 na 400 mužů na 100 tisíc respondentů.

Nelze tvrdit, že generika hrála v tomto vývoji jedinou roli. Lze však prohlásit, že hrála roli nejdůležitější. Zatímco dříve primární prevence prakticky neexistovala, protože na ni systém neměl peníze, nyní se k pacientům s rizikovými faktory dostanou léky ještě předtím, než prodělají první infarkt. Díky tomu samozřejmě výrazně klesá úmrtnost na nemoci oběhové soustavy.

 

Přínos generických léků pro pacienty v ČR (analýza ČAFF ke stažení zde).