Tiskové zprávy

Praha, 19. srpna 2019 – V České republice žije přibližně 1 milion pacientů s migrénou. Dle analýzy Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF), která vyčíslila úspory v oblasti léčby migrény se díky používání generických léků podařilo ušetřit pro zdravotní systém 1,5 miliardy korun. Analýza České asociace farmaceutických firem (ČAFF) také ukázala, že od roku 2010 je léčeno o 33

Praha, 6. května 2019 – V České republice žije nejméně 800 000 astmatiků a 2 500 000 alergiků. Základem léčby u astmatiků jsou inhalační kortikoidy, alergické projevy tlumí antihistaminika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v oblasti léčby astmatu a alergií za posledních 10 let. Celková úspora pro zdravotní systém díky používání generických léků

Praha 29. dubna 2019 – Česká asociace farmaceutických firem ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dialog-Jessenius připravila sérii vzdělávacích seminářů pro zdravotní sestry. Biosimilars zlepšují pacientům přístup k léčbě, účinnou léčbu dostává pacient v časnější fázi onemocnění, a tím lze dosáhnout lepších výsledků.   Projekt vzdělávání zdravotních sester odstartoval koncem roku 2018 ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole.

   Praha 28. února 2019 – Výhody, které přináší biosimilars pacientům, lékařům i plátcům jsou dnes již neoddiskutovatelné. Pacientům zlepšují přístup k léčbě, účinnou léčbu dostává pacient v časnější fázi onemocnění, a tím lze dosáhnout lepších výsledků. Lékařům poskytují biosimilars možnost nákladově efektivní léčby. Plátcům nabízejí konkurenci a generují významné úspory. Biosimilars umožňují přístup většího počtu pacientů

Praha – 8. únor 2019 Členské společnosti České asociace farmaceutických firem (ČAFF) jsou připravené naplnit Nařízení Evropské komise pro uvádění ochranných prvků na obaly léčivých přípravků, investovaly do technologií i do svých výrobních postupů, podílely se organizačně i finančně na vytvoření národního úložiště a jsou na nový systém připravené. Do vyprodání zásob léků vyrobených před

Praha 6. února 2019 – Právní komise Evropského parlamentu podporuje komplexní zavedení výrobní výjimky z dodatkového ochranného osvědčení, tzv. SPC, za účelem zvýšení produktivity a růstu farmaceutické výroby v Evropě, aniž by došlo k narušení ochrany duševního vlastnictví.   Evropa je globálním centrem farmaceutické výroby a výzkumu a vývoje. Farmaceutický průmysl EU zaměstnává přímo a

Praha – 14. leden 2019 Od prvního ledna 2019 se nově přidruženými členskými společnostmi České asociace farmaceutických firem (ČAFF) staly farmaceutické společnosti Accord Healthcare a Fresenius Kabi. ČAFF sdružuje celkem 21 farmaceutických společností, které v České republice zaměstnávají více než  4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Každý druhý

Praha 3. prosince 2018 – Členové Rady pro konkurenceschopnost vyjádřili na svém jednání 29. listopadu většinovou podporu pro zavedení výrobní výjimky z dodatkového ochranného osvědčení, tzv. SPC. Bohužel několik zemí hájí své vlastní zájmy a blokuje konstruktivní úsilí zbytku Rady vytvořit z Evropy globální centrum výroby léčiv. Tento dialog v Radě je nezbytným krokem pro další

Praha, 7. listopadu 2018 – V České republice žije až 850 000 diabetiků druhého typu. Základem léčby diabetu II. typu jsou perorální diabetika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v léčbě diabetu druhého typu perorálními tabletami za posledních 10 let. Celková úspora díky používání generických léků dosáhla výše 3,7 miliard korun českých.  Nejrozšířenějším

Praha, 1. října 2018 Ministerstvo zdravotnictví plánuje novelou zákona o léčivech zavést emergentní systém, který pro pacienty v České republice zajistí, že většina léků bude dostupná pacientům v co největším počtu lékáren. Tento navrhovaný legislativní krok ve velké míře ochrání pacienty před hledáním lékárny, ve které je jejich lék k dispozici. Jedná se o zásadní