Aktuality

11. 4. 2019

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) zveřejnila aktuální informace po dvou měsících náběhu systému online ověřování léčiv v českém prostředí. První dva měsíce prokázaly, že velmi složitý systém je plně funkční. Alerty do 2 % Po počátečním přechodném vyšším počtu chybových hlášení (tzv. alertů) se jejich počet v současnosti ustálil na 2 % ověřovaných

8. 3. 2019 Zdravotnickýdeník.cz Michaela Koubová Zpřístupnit léčbu většímu počtu pacientů a uvolnit prostředky na nejnovější a nejnákladnější terapie – to jsou cíle, kterých je možno dosahovat pomocí využívání biosimilárních přípravků. Právě díky nim a tomu, že i originální výrobce v reakci snížil cenu, bylo konečně možné rozšířit indikaci biologické léčby nejen pro pacienty s

   Praha 28. února 2019 – Výhody, které přináší biosimilars pacientům, lékařům i plátcům jsou dnes již neoddiskutovatelné. Pacientům zlepšují přístup k léčbě, účinnou léčbu dostává pacient v časnější fázi onemocnění, a tím lze dosáhnout lepších výsledků. Lékařům poskytují biosimilars možnost nákladově efektivní léčby. Plátcům nabízejí konkurenci a generují významné úspory. Biosimilars umožňují přístup většího počtu pacientů

27. 2. 2019

Evropský systém pro ověřování pravosti léčiv je komplexní a velmi složitý projekt, jehož implementace do denní praxe držitelů registračních rozhodnutí (výrobců), distributorů a lékáren (koncových uživatelů) je nesmírně náročná. První týdny prokázaly, že systém je funkční, ale je nutné dořešit dílčí drobné problémy, které souvisejí s odlišností používaných systémů IT na národní i evropské úrovni. Celou

Praha – 8. únor 2019 Členské společnosti České asociace farmaceutických firem (ČAFF) jsou připravené naplnit Nařízení Evropské komise pro uvádění ochranných prvků na obaly léčivých přípravků, investovaly do technologií i do svých výrobních postupů, podílely se organizačně i finančně na vytvoření národního úložiště a jsou na nový systém připravené. Do vyprodání zásob léků vyrobených před

Praha 6. února 2019 – Právní komise Evropského parlamentu podporuje komplexní zavedení výrobní výjimky z dodatkového ochranného osvědčení, tzv. SPC, za účelem zvýšení produktivity a růstu farmaceutické výroby v Evropě, aniž by došlo k narušení ochrany duševního vlastnictví.   Evropa je globálním centrem farmaceutické výroby a výzkumu a vývoje. Farmaceutický průmysl EU zaměstnává přímo a

Praha – 14. leden 2019 Od prvního ledna 2019 se nově přidruženými členskými společnostmi České asociace farmaceutických firem (ČAFF) staly farmaceutické společnosti Accord Healthcare a Fresenius Kabi. ČAFF sdružuje celkem 21 farmaceutických společností, které v České republice zaměstnávají více než  4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Každý druhý

Praha 3. prosince 2018 – Členové Rady pro konkurenceschopnost vyjádřili na svém jednání 29. listopadu většinovou podporu pro zavedení výrobní výjimky z dodatkového ochranného osvědčení, tzv. SPC. Bohužel několik zemí hájí své vlastní zájmy a blokuje konstruktivní úsilí zbytku Rady vytvořit z Evropy globální centrum výroby léčiv. Tento dialog v Radě je nezbytným krokem pro další

Praha, 7. listopadu 2018 – V České republice žije až 850 000 diabetiků druhého typu. Základem léčby diabetu II. typu jsou perorální diabetika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v léčbě diabetu druhého typu perorálními tabletami za posledních 10 let. Celková úspora díky používání generických léků dosáhla výše 3,7 miliard korun českých.  Nejrozšířenějším