Aktuality

17. 12. 2019

Praha – 16. prosinec 2019 Členská schůze České asociace farmaceutických firem (ČAFF), která se konala v polovině prosince potvrdila personální obsazení představenstva a schválila priority asociace na rok 2020. ČAFF sdružuje celkem 20 farmaceutických společností, které v České republice zaměstnávají více než 4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Každý

14. 10. 2019

Praha, 14. říjen 2019 – Výpadky léků jsou v současnosti celoevropským problémem. Analýza, kterou si nechala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) zpracovat ukázala, že dostatečná generická konkurence zajišťuje dostupnost léčby pro pacienty. V případě, že jsou na trhu alespoň 4 přípravky se stejnou účinnou látkou, je dostupnost této účinné látky pro pacienty zajištěna. “Výpadky v dodávkách léků

10. 10. 2019

Praha, 10. října 2019 – V České republice trpí revmatoidní artritidou 87 000 pacientů (zdroj: ÚZIS 2017). Ročně přibude 4 000 nových pacientů s tímto onemocněním. Analýza České asociace farmaceutických firem (ČAFF) ukázala, že díky používání generik a biosimilars na léčbu této nemoci se za posledních deset let v ČR ušetřilo více než 1,6 miliardy korun.   Revmatoidní artritida

Praha, 30. září 2019 – V České republice dnes žije 150 000 pacientů s Alzheimerovou chorobou. Léčba Alzheimerovy choroby je obtížnější právě proto, že přesný mechanismus vzniku nemoci nám není zcela známý. Jedním ze směrů léčby je zastavení progrese nemoci, dalším z cílů je zastavení či potlačení nekontrolovaných projevů vzteku a agresivního chování pacientů. I

Praha, 17. září 2019 –Počet žen užívajících antikoncepci rok od roku klesá. Od roku 2008 jsme zaznamenali pokles o 25 %. Podle údajů Contraceptioninfo.eu v České republice užívá antikoncepci necelých 51 % žen. Česká republika má data srovnatelná s Rumunskem, Srbskem či Litvou. Okolní státy s vyšším procentem užívání antikoncepce jsou Německo 75 %, Rakousko

Praha, 19. srpna 2019 – V České republice žije přibližně 1 milion pacientů s migrénou. Dle analýzy Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF), která vyčíslila úspory v oblasti léčby migrény se díky používání generických léků podařilo ušetřit pro zdravotní systém 1,5 miliardy korun. Analýza České asociace farmaceutických firem (ČAFF) také ukázala, že od roku 2010 je léčeno o 33

24. 7. 2019

24. 7. 2019 Portál APATYKÁŘ® se tématu nedostatku léčivých přípravků věnuje dlouhodobě. Velký vliv na výpadky má koncentrace výroby do několika málo továren v Asii, proto se začalo i na evropské úrovni vážně hovořit o posílení výroby účinných látek v EU. Jakýkoli výrobní či kvalitativní problém má nedozírné důsledky pro pacienty. Bohužel, enormní tlak na

Praha, 6. května 2019 – V České republice žije nejméně 800 000 astmatiků a 2 500 000 alergiků. Základem léčby u astmatiků jsou inhalační kortikoidy, alergické projevy tlumí antihistaminika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v oblasti léčby astmatu a alergií za posledních 10 let. Celková úspora pro zdravotní systém díky používání generických léků

Praha 29. dubna 2019 – Česká asociace farmaceutických firem ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dialog-Jessenius připravila sérii vzdělávacích seminářů pro zdravotní sestry. Biosimilars zlepšují pacientům přístup k léčbě, účinnou léčbu dostává pacient v časnější fázi onemocnění, a tím lze dosáhnout lepších výsledků.   Projekt vzdělávání zdravotních sester odstartoval koncem roku 2018 ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole.

25. 4. 2019

23. 4. 2019 Medical Tribune (miš) K tématům páté konference o biosimilars, která se konala koncem února 2019 ve FN v Motole, nepatřily jen přednášky o klinické účinnosti a bezpečnosti biosimilárních léků v revmatologii a onkologii, ale i hlediska ekonomická. Pohled Všeobecné zdravotní pojišťovny představil Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní