Stanovisko ČAFF k Národnímu plánu obnovy

ČAFF reaguje na zveřejněné priority Národního plánu obnovy a upozorňuje, že materiál zcela opomíjí podporu domácí výroby léků či výzkumu ve farmacii.

Národní plán obnovy postrádá jakékoliv iniciativy, které si kladou za cíl investice do farmaceutického průmyslu, a to přesto, že nutnost zaměřit se na výrobu v EU nyní akcentuje sama Evropská komise. To dokládá Farmaceutická strategie pro Evropu, která je součástí rozsáhlého reformního programu EU zaměřeného na zdravotnictví. Plán zcela opomíjí také podporu aplikovaného výzkumu ve farmacii. Stejně tak nikde ani nenaznačuje ambici zahájení rozsáhlé spolupráce s tuzemským farmaceutickým průmyslem na zvýšení soběstačnosti ČR, a potažmo EU, v oblasti výroby a dodávek kritických, esenciálních a život zachraňujících léčiv. Pro zvýšení odolnosti ve výrobě, dodávkách a zásobách léčiv v ČR jsou přitom klíčové investice do rozšíření výroby, upgradu výrobních prostor či výstavby nových výrobních prostor, státní podpory pro udržování zásob surovin pro výrobu kritických léčiv (financování uchování výrobních schopností) a dalších nástrojů.

gabriela