Dostupnost generik je podle strategie EU klíčová

16. 12. 2020 PHARMA profit
(red)


Lidé v celé Evropské unii očekávají, že budou mít přístup k potřebným terapeutickým postupům. Právě zveřejněná farmaceutická strategie EU tedy musí upřednostňovat proveditelná opatření, která umožní ještě lépe a efektivněji plnit generickým a biosimilárním léčivým přípravkům jejich roli při zajištění dostupné farmakoterapie.

Jmenované léčivé přípravky představují 70 % základních léků předepsaných v Evropě, tedy těch, které jsou každý den potřebné k tomu, aby pomohly pacientům zvládat nemoci včetně rakoviny s autoimunitních a respiračních nedostatků. Zároveň je farmaceutický průmysl významným přispěvatelem do ekonomiky EU a vytváří významné množství kvalifikovaných pracovních příležitostí.

Farmaceutický průmysl je tedy důležitou součástí politiky EU. „Evropskou farmaceutickou strategii rozhodně vítáme, vyšší míra koordinace na celoevropské úrovni může sehrát nezastupitelnou úlohu při zajištění dostupnosti kriticky potřebných léčiv pro české pacienty.

Optimalizací rozhodovacích procesů by se dostupná generická léčiva snadněji dostala i na český trh, a český zdravotní systém by tak mohl ušetřit významné finanční prostředky, což by pozitivně pocítili i sami pacienti.
Nutná je také debata o cenové politice – tlak na co možná nejnižší cenu generik je jedním z hlavních důvodů, proč se velká část dodavatelských subjektů stěhuje mimo Evropu, a kontinentu tak v krizových chvílích může chybět léková soběstačnost,“ dodává ke zveřejnění farmaceutické strategie EU Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.