Farmaceutické firmy volají po udržení konkurenčního prostředí v EU

3. 8. 2020 Zdravotní medicína
(red)

Šíření covidu-19 upozornilo na problémy vyplývající z globalizace a závislosti na třetích zemích v otázce zajištění dodávek léčiv. Na druhou stranu ale také ukázalo schopnost stávající výrobní kapacity v EU násobně navýšit dodávky léků potřebných během krize. EU na tuto skutečnost reaguje strategií, která by měla zmírnit vazbu s třetími zeměmi a zvýšit odolnost dodavatelských řetězců v Evropě.
O ČEM SE MLUVÍ

V současné době probíhá v Evropské unii příprava strategie pro farmaceutický průmysl, která se bude, i kvůli koronavirové krizi, zaměřovat na posílení odolnosti EU v otázce zajištění léčiv pro pacienty. Koronavirová pandemie, která významně zasáhla do farmaceutického a zdravotnického odvětví, byla také důvodem vzniku nevládní iniciativy EU4Health.

Ta chce poskytnout zemím EU finanční prostředky a pomoci připravit Evropu na případné přeshraniční zdravotní hrozby vytvořením dostatečných rezerv v případě krize. V neposlední řadě je ambicí EU4Health také zvýšení dostupnosti léčiv a zdravotnických prostředků.

„Chceme, aby iniciativa EU4Health podporovala především odolnost dodavatelských řetězců a zajištění dostupnosti léků pro pacienty. Dalším důležitým bodem je například podpora výběru léčivých přípravků na základě širších kritérií, než je pouze jejich cena,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

Právě cena jako jediné kritérium při výběru léků je často zmiňována při diskuzích o soběstačnosti Evropy v oblasti farmaceutického průmyslu. Současná cenová politika je totiž podle ČAFF jedním z hlavních důvodů, proč se velká část dodavatelských subjektů nachází mimo EU.

„Opatření a nástroje, které se využívají v EU, například výběrová řízení, regulační prostředí v lékové oblasti či případná státní pomoc by měly být upraveny tak, aby stimulovaly investice do výrobní kapacity. Připravovaná strategie by se měla zaměřit na základní příčiny problémů s dostupností léčiv, kterým je současná prioritizace nákupů za co nejnižší ceny. Cílem by mělo být vytvoření zdravého konkurenčního prostředí a celková optimalizace evropského regulačního rámce,“ říká Mátl.

Pro zajištění rovného přístupu k lékům v celé EU je podle asociace důležité udržovat konstruktivní dialog mezi výrobci, komisí a národními vládami. „Zmíněné strategie a programy jsou unikátní příležitostí, jak pomoci České republice a celé EU ve zmírnění dopadů budoucích zdravotních krizí nebo pandemií; věříme, že vláda tuto příležitost plně využije,“ dodává Mátl.