Češi kvůli pandemii ohrozili své zdraví: Téměř každý desátý si sám upravil užívání léků na předpis

Praha, 3. 06. – Období koronavirové pandemie s sebou přineslo snížení návštěv zdravotnických zařízení. Z průzkumu České asociace farmaceutických firem ČAFF vyplývá, že téměř jedna třetina občanů omezila v době nouzového stavu návštěvy lékařů. Z toho 44 % nepovažovalo návštěvu v této době za nezbytnou, v 37 % návštěvu zrušil sám lékař. Až 15 % Čechů přiznává, že se báli lékaře v době pandemie navštívit. Alarmující je přístup zejména těch, kteří užívají léky na předpis. Během pandemie totiž téměř každý desátý uživatel léků na předpis ohrozil svůj zdravotní stav úpravou medikace bez konzultace s lékařem.

Pandemie koronaviru v České republice významně ovlivnila přístup Čechů ke svému zdraví. Určitá část (více než 6 %), z nich sama rozhodla o snížení množství léků na předpis, které užívají (2,2 %) a někteří je vysadili docela (4,1 %). Pokud bychom tento výsledek vztáhli pouze na skupinu, která užívá pravidelně léky na předpis (2/3 obyvatel ČR dle průzkumu), vyšlo by nám, že téměř každý desátý pacient tak ohrozil v této době svůj zdravotní stav.

Důvodem byla obava z možného vystavení se nákaze COVID-19 v případě osobní návštěvy zdravotnického zařízení při získání receptů. Na druhé straně však lékaři v době krize poskytovali poradenství po telefonu a svým pacientům se snažili předepisovat e-recepty.

„Každá změna v dávkování u léků na předpis nebo jejich úplné vysazení bez konzultace s lékařem představuje pro člověka riziko. Situace, kterou koronavirová krize přinesla, je mimořádná, je potřeba se z počátečního období poučit a zajistit, aby nedocházelo k samovolné změně předpisové medikace ani v takovýchto vypjatých situacích,“ uvedl Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

Za současné koronavirové krize se ukázala efektivita elektronické formy předepisování receptů. Více než polovina respondentů průzkumu (55 %) uvedla, že právě pomocí e-receptů řešila doplnění stávajících zásob léků na předpis. Lidé s lékaři telefonicky konzultovali také léky, které předpis nevyžadují. „Pokud bylo možné návštěvu lékaře odložit, tak jsme pacientům vyhověli nebo jsme návštěvu sami zrušili, či přeložili. I přesto trváme na tom, aby se lidé i v době pandemie nebáli v případě závažných akutních potíží lékaře po telefonickém objednání navštívit. I v ostatních případech je třeba s ním svůj zdravotní stav konzultovat alespoň po telefonu To se týká i situace, kdy je nutné vydání léků na předpis nebo doporučení koupě volně prodejných léků. Všechna zdravotnická zařízení, ať už samostatné ordinace nebo polikliniky a nemocnice, postupují dle přísných hygienických předpisů. Riziko nákazy je zde sníženo na úplné minimum,“ uvedl MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.

* O průzkumu
Průzkum byl realizován s využitím platformy Ipsos Instant Research. Sběr dat probíhal on-line formou v květnu 2020. V on-line dotazníku odpovídalo celkem 1062 respondentů v reprezentativním zastoupení podle věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.

O ČAFF:

Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) sdružuje od roku 2000 hlavní výrobce generických a biosimilárních léků v České republice a je členem evropské asociace farmaceutických firem Medicines for Europe. Jejím hlavním cílem je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému. Soustřeďuje se proto na podporu rozvoje generických a biosimilárních léčivých přípravků, které představují stejně bezpečné a účinné obdoby originálních léků. Díky své až o 90 % nižší ceně ovšem generika a biosimilars výrazně snižují náklady na léčbu a zároveň ji zpřístupňují většímu počtu pacientům. ČAFF proto usiluje o konstruktivní dialog s představiteli státní správy a zdravotnického systému, plátci, lékaři a pacienty o relevantních systémových otázkách, týkajících se dostupnosti generických a biosimilárních léků v ČR. Další informace naleznete na www.caff.eu.

Členské firmy ČAFF:


Kontakt:
Martin Mátl
Výkonný ředitel ČAFF
Tel.: +420 603 835 225
E-mail: martin.matl@caff.eu 

Markéta Hellingerová
FleishmanHillard
Tel.: +420 731 122 574
Email:hellingerova@fleishman.com