Martin Mátl: Udržme cenovou hladinu léků

27. 4. 2020 Zdravotnictví Medicína

(red)

FARMABYZNYS

Generické léčivé přípravky mají v Česku významný podíl na farmaceutickém trhu. Každé druhé balení podané českému pacientovi je generikum. Období koronavirové pandemie přineslo farmaceutickým firmám vyrábějícím generika značné výzvy. Bylo nutné přijmout opatření, která přispějí k plynulým dodávkám léků a surovin pro jejich výrobu. Jaká situace aktuálně panuje v této oblasti? Na to odpovídal výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Martin Mátl.

* Jak jsou na tom výrobci generik nyní?

Výrobci léčiv se hned na počátku současné krize museli potýkat se specifickým chováním pacientů, které se projevuje také v řadě dalších zemí, tedy s jejich tendencí se předzásobit některými léky. Výrobci na tuto situaci reagovali rychle, například Zentiva uvedla na trh další lék s obsahem paracetamolu, který lidé začali hromadně skupovat. Rád bych proto za ČAFF vyzval veřejnost, aby si nedělala zbytečné zásoby léků. V tuto chvíli to může způsobit zbytečnou paniku. Farmaceutický průmysl dělá vše proto, aby zajistil pro Čechy plynulou dodávku léků.

* V čem vidíte největší výzvy farmaceutického průmyslu v následujících měsících?

Zásadním tématem je teď pro farmaceutické firmy cenová hladina léků. Na tento rok totiž ze zákona vychází pravidelná hloubková revize léků, kterou provádí SÚKL vždy po pěti letech. Tato revize se týká velké části generik užívaných pacienty s chronickými nemocemi. Během koronavirové krize došlo ke zvýšení nákladů na pořízení vstupních surovin a účinných látek nezbytných pro výrobu léčivých přípravků a na jejich přepravu. Například u urgentních dodávek léčiv ze zemí mimo EU, které byly dopravovány letecky díky využití volných kapacit v zavazadlových prostorech osobních letů, došlo v důsledku omezení v letecké dopravě k dramatickému poklesu dostupné kapacity. To vede k potřebě hledat alternativní řešení a v některých případech to vedlo až k trojnásobnému navýšení ceny tohoto způsobu dopravy. Do úvahy je také potřeba vzít rizika vyplývající z vývoje kurzu české koruny. Proto jsme požádali stát, aby tuto revizi odložil a pomohl nám po dobu koronavirové krize udržet ceny léků alespoň na současné úrovni.

* Můžete říci, proč je toto téma tak naléhavé a kterých léků se tato situace týká?

Ceny léčiv, které jsou vystavené generické konkurenci, z dlouhodobého hlediska vytrvale klesají. Už v minulosti jsme upozorňovali, že to v některých případech může ohrožovat dostupnost léčiv pro pacienty. V současné turbulentní době, kdy se ceny některých vstupů zvyšují a obecně se celý svět stále vypořádává s pandemii, považujeme provedení hloubkových revizí za riskantní z pohledu zajištění dostupnosti léků pro pacienty. Hloubková revize se má týkat v zásadě léků na osteoporózu, léků pro pacienty s cukrovkou II. typu, antipsychotik, statinů (léků na vysoký cholesterol), analgetik a léků pro pacienty s hypertenzí, kterých je v Česku (těch léčených) kolem dvou milionů.

* Jaká opatření se v době koronavirové krize dotkla farmaceutického průmyslu?

Uzavření hranic významně zkomplikovalo plynulost klíčových dodávek léků a léčivých látek do České republiky. České farmaceutické firmy zatím nemusely čelit problémům se zásobami, protože jsou dobře předzásobené. Taková situace by ale nemusela trvat věčně a bylo potřeba zasáhnout včas. Přijetím tzv. zelených pruhů na hraničních přechodech a zajištěním jejich rychlého a plného fungování se podařilo zařídit plynulou dodávku léků pro české pacienty. Uvidíme, jak se celá situace v mezinárodní dopravě vyvine, to lze dnes jenom těžko předvídat. Nicméně toto opatření bylo nejen pro farmaceutický průmysl klíčové a je dobře, že vlády v celé Evropě s ním přišly poměrně rychle.

* S tím souvisí i zařazení farmaceutického průmyslu do kritické infrastruktury.

Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o zařazení farmaceutického průmyslu do krizové infrastruktury vítáme. Dokazuje to, že je výrobě léčivých přípravků přikládán zvláštní status nezbytného odvětví. V České republice existuje dlouhá tradice výroby léčiv a máme zde hned několik důležitých výrobních závodů. Vnímáme to tak, že by nám zařazení do kritické infrastruktury mělo umožnit vyrábět bez přerušení i v době krize. Je to pochopitelné, protože plynulé dodávky léčivých přípravků na český trh, a tím jejich dostupnost pro pacienty nelze přerušit ani během koronavirové krize.

* Předpokládám, že se tedy nemusíme obávat nedostatku léků?

Členské společnosti ČAFF a jejich zaměstnanci zareagovali na situaci vzniklou kvůli koronavirové pandemii včas a své zásoby a dodávky nemocnicím a lékárnám stabilizovali. Farmaceutické firmy i nadále přijímají veškerá opatření vhodná k udržení bezpečného zásobování a přepravy léčivých přípravků do ČR a snaží se zajistit, aby distribuční centra zůstala otevřená a plně funkční.

* Dokážete to nějak specifikovat?

Jak jsem již zmiňoval, například Zentiva přišla s novým lékem s obsahem paracetamolu, který je určen českému trhu. Zároveň došlo k uklidnění situace na hranicích, díky čemuž můžeme lépe plánovat naše výrobní kapacity do budoucna.

* Je ještě něco, co by momentálně tuzemské výrobě pomohlo?

Určitě budeme usilovat o vyřazení zemí EU, které nakupují léky za odlišných podmínek (např. formou časově omezených tendrů) z referenčního koše pro stanovování cen. Rádi bychom také snížili míru regulace tam, kde je dostatečná generická konkurence, například v situacích, kdy jsou na trhu alespoň čtyři léky od čtyř různých výrobců. To ale dnes díky složitým pravidlům neplatí ve všech případech.

Lucie Fričová