Opatření na zajištění dodávek léků a nezbytných surovin pro výrobu léčiv v Evropské unii

Česká asociace farmaceutických firem sdružuje společnosti zabývající se vývojem, výzkumem, výrobou a distribucí generických léčivých přípravků a biosimilars. Současně je členem evropské asociace Medicines for Europe, která má identické zaměření. Obracíme se na Vás s výzvou Medicines for Europe ke koordinovanému postupu při zajištění dodávek potřebného materiálu pro výrobu léčiv v EU a tím zajištění maximální výroby a dodávek léků v rámci EU.

Výrobci generických léčivých přípravků dodávají v rámci Evropské unie 67 % léků na předpis včetně většiny kritických léků potřebných k léčbě infikovaných pacientů. Zhruba 300 továren v celé Evropě funguje na 100 %, aby byly zajištěny dodávky jak akutních, tak chronických léků pro obyvatele celé Evropy. V současné době neevidujeme zásadní výpadky v dodávkách a děláme vše pro to, abychom udrželi maximální úroveň produkce. Nepřetržitě se monitoruje úroveň zásob a výroba se přizpůsobuje zdravotnické potřebě.

Potřebujeme koordinaci mezi Komisí a členskými státy (a státy mimo EU jako Spojené království, Švýcarsko, EHP atd.), abychom mohli zajistit dodávky kdekoli v Evropě. Musíme využít zkušeností z ohniska v Itálii, abychom se vyhnuli budoucím chybám v celé Evropě. Klíčem k udržení přístupu k potřebným lékům bude solidarita a koordinace.

Zásobování léky v této krizi není o statických zásobách. Klíčové je udržet výrobu na maximální kapacitě, zajištění dodávek surovin nezbytných pro výrobu a dodávky léků tam, kam je potřeba. Nemůžeme vyrábět a dodávat léky, pokud je naše logistika blokována na hranicích nebo pokud musí být řidiči nákladních vozidel při přechodu přes hranice v karanténě.

Žádáme proto ministerstva vnitra a ministerstva dopravy, aby tyto blokády okamžitě řešily.

  1. Žádáme Evropskou komisi, aby prohlásila výrobu léčiv za zásadní pro evropský zájem po dobu trvání krize Covid-19, aby zajistila, že náš průmysl bude fungovat bez nepřiměřených omezení a aby zásoboval všechny evropské pacienty. Přijímáme, že vlády přijmou opatření k omezení případných spekulací, ale nesmí zabránit našim dopravcům opustit továrny s potřebnými léky nebo zásobami.
  2. Stejně jako v Itálii je potřeba, aby státy bojující s virovou nákazou prohlásili, že výroba léčiv (a všechny související činnosti jako je výroba chemikálií, účinných látek, obalů atd.) jsou kritické a zásadní. Naše odvětví uplatňuje všechna možná opatření na ochranu svých zaměstnanců a výroba musí pokračovat bez ohledu na situaci.
  3. Žádáme ministerstva vnitra a ministerstva dopravy po celé Evropě, aby se sjednotila interně a aby se koordinovala s Evropskou komisí, aby naši dopravci přepravující zásoby pro výrobu léčiv a hotové léčivé přípravky mohli překračovat hranice bez nepřiměřených přeshraničních omezení. Blokování na hranici s Rakouskem a Švýcarskem (kamiony opouštějící Itálii) představují hlavní narušení kritických dodavatelských řetězců, které, pokud nebudou vyřešeny, ohrožují celou Evropu. Tyto blokády jsou částečně způsobeny různými pravidly uplatňovanými ministerstvem vnitra a ministerstvem dopravy v daných zemích. Jsme si vědomi, že v Rakousku se nyní uvažuje o tzv. green lanes (zelených pruzích), což je potřebné. Tyto green lanes budeme potřebovat na všech hraničních přechodech, na kterých by mohlo docházet ke zpožděním.
  4. Žádáme Evropskou komisi, ministerstva vnitra a ministerstva dopravy, aby vytvořily zelené pruhy, které umožní přepravu dodávek potřebných pro výrobu léčiv a přepravu léčiv. Irsko již toto opatření oznámilo. Potřebujeme jednoduchý, snadno použitelný a jednotný návod pro označení našich kamionů. Medicines for Europe již zaslaly evropským orgánům návrh plakátu, který můžeme umístit na naše vozidla, který by umožnil identifikaci a využití zelených pruhů pro rychlý přechod přes hranice (např. pro státy s malým počtem hraničních přechodů, typicky v horských oblastech). Uvítali bychom vyhrazené silniční trasy, abychom v této náročné době urychlili pohyb naší logistiky.

 

Medicines for Europe od pátku 13. března vede pravidelný dialog s generálními ředitelstvími pro dopravu a zdravotnictví a je připraveno zahájit dialog s ministry vnitra a dopravy s cílem vyřešit tyto problémy, které jsou zásadní pro zájmy všech Evropanů.

V příloze naleznete původní text připravený Medicines for Europe.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších informací jsme plně k dispozici.

 

S pozdravem

 

Mgr. Martin Mátl

výkonný ředitel

Česká asociace farmaceutických firem

 

Lucie Fričová