ČAFF: Potenciál biosimilars v onkologické léčbě není plně využit

24. 2. 2020 Zdravotnictví Medicína

(red)

Každoročně onemocní v České republice přibližně 100 tisíc lidí rakovinou. Náklady na její léčbu kontinuálně narůstají. Od roku 2015, kdy se v léčbě používají i biosimilars, došlo dle údajů Evropské centrální banky v Evropě ke kumulativní úspoře ve výši 50 až 100 miliard eur. Díky biosimilars se k biologické léčbě dostane větší počet pacientů.

Léčba onkologického pacienta v současnosti přináší celkové vyléčení či významné prodloužení života. Mnoho pacientů se stane chronickými. Dnešní medicína dokáže v případě některých onkologických onemocnění dosáhnout celkového vyléčení či významného prodloužení života. Někteří pacienti díky dlouhodobé léčbě mohou vést normální život. Významnou roli v této léčbě hrají tzv. biologické léky.
S tím je ovšem spojen výrazný nárůst nákladů. Počet pacientů s rakovinou se dle údajů VZP za posledních pět let zvýšil o 7,14 %, náklady na jejich léčbu ale za stejné období vzrostly o 16,36 %, v absolutních číslech o více než dvě miliardy korun.
Jednou z možností, jak přispět k zachování udržitelnosti veřejných rozpočtů je využití tzv. biosimilars, jež plní v oblasti biologické léčby podobnou roli jako generika vůči tradičním léčivům. Přichází na trh po skončení patentové ochrany původního biologického přípravku, přináší ale konkurenci, a tím i nižší cenu. Pozitivní dopad biosimilars na finanční udržitelnost systémů zdravotní péče je neoddiskutovatelný. Dle údajů Evropské centrální banky používání biosimilars v Evropě přineslo od roku 2015 kumulativní úspory ve výši 50–100 miliard EUR.
„Do oblasti onkologie vstoupily v České republice biosimilars v roce 2018, bohužel na plné využití jejich potenciálů pořád čekáme. Používání generických léků a biosimilars přináší léčbu většímu počtu pacientů,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

Lucie Fričová