Biosimilars přináší dostupnou léčbu pro pacienty a úspory ve výši až 100 miliard EUR

Praha, 3. února 2020 – Každoročně onemocní v České republice přibližně 100 000 lidí rakovinou. Náklady na její léčbu kontinuálně narůstají. Od roku 2015, kdy se v léčbě používají i biosimilars došlo dle údajů Evropské centrální banky v Evropě ke kumulativní úspoře ve výši 50 až 100 miliard EUR. Díky biosimilars se k biologické léčbě dostane větší počet pacientů.

Léčba onkologického pacienta v současnosti přináší celkové vyléčení či významné prodloužení života. Mnoho pacientů se stane chronickými s následnou dlouhodobou léčbou, která jim zajišťuje, že můžou vést normální život. Dnešní medicína dokáže v případě některých onkologických onemocnění dosáhnout celkového vyléčení či významného prodloužení života. Někteří pacienti díky dlouhodobé léčbě mohou vést normální život. Významnou roli v této léčbě hraji tzv. biologické léky.

S tím je ovšem spojen výrazný nárůst nákladů ze zdravotního pojištění. Počet pacientů s rakovinou se dle údajů VZP za posledních pět let zvýšil o 7,14 %, náklady na jejich léčbu ale za stejné období vzrostly o 16,36 %, konkrétně o více než dvě miliardy korun.

Jednou z možností, jak přispět k zachování udržitelnosti veřejných rozpočtů je využití tzv. biosimilars, jež plní v oblasti biologické léčby podobnou roli jako generika vůči tradičním léčivům. Přichází na trh po skončení patentové ochrany původního biologického přípravku, přináší ale konkurenci, a tím i nižší cenu. Pozitivní dopad biosimilars na finanční udržitelnost systémů zdravotní péče je neoddiskutovatelný.

Dle údajů Evropské centrální banky používání biosimilars v Evropě přineslo od roku 2015 kumulativní úspory ve výši 50–100 miliard EUR.[1] 

„Do oblasti onkologie vstoupily v České republice biosimilars v roce 2018, bohužel na plné využití jejich potenciálů pořád čekáme. Používání generických léků a biosimilars přináší léčbu většímu počtu pacientů,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

Co jsou biosimilars?

Biosimilars jsou látky biologicky podobné referenčnímu biologickému přípravku (vysoká míra biologické podobnosti v účinnosti, v bezpečnosti, v mechanismu působení a v profilu imunogenicity).

Biosimilars

  • umožňují přístup většího počtu pacientů k léčbě,
  • snižují náklady zdravotního systému na léčeného pacienta,
  • zvyšují pro pacienty dostupnost k léčivým přípravkům a rychlost přístupu k péči,
  • napomáhají v rozšiřování hrazených indikací.

 

 

  1. únor je každoročně Světovým dnem boje proti rakovině.

Více o biosimilars na

https://www.caff.eu/wp-content/uploads/2018/10/Caff-Brozura-Biosimilars.pdf

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 18 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Andrea Ringelhánová

Manažerka komunikace

andrea.ringelhanova@caff.eu

tel. 734 147 620

[1] https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html

 

Lucie Fričová