Generické léky přispívají k zajištění dostupnosti léčby pro pacienty

Praha, 14. říjen 2019 – Výpadky léků jsou v současnosti celoevropským problémem. Analýza, kterou si nechala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) zpracovat ukázala, že dostatečná generická konkurence zajišťuje dostupnost léčby pro pacienty. V případě, že jsou na trhu alespoň 4 přípravky se stejnou účinnou látkou, je dostupnost této účinné látky pro pacienty zajištěna.

“Výpadky v dodávkách léků jsou běžným jevem, ke kterému docházelo a dochází z různých důvodů prakticky ve všech evropských zemích.” zmiňuje Ing. et Ing. Martin Šlégl, MIM, General Manager společnosti IQVIA pro Českou republiku a Slovensko.

Výpadky jsou závažnou komplikací pro pacienty a zdravotníky zejména v případě, když se jedná o lék, který není možné nahradit jiným lékem se stejnou účinnou látkou. Pokud se ale výpadek dotkne léku s obsahem účinné látky, jejíž patentová ochrana již skončila, je důležité, aby na trhu byla dostatečná konkurence výrobců generických léčiv, která zajišťuje dostupnost účinné látky pro pacienty v případě výpadku jednoho z dodavatelů.

„Podrobná analýza výpadků dodávek léčiv provedená za období 12 měsíců ukázala, že celkový počet účinných látek, které nebyly dostupné alespoň 1 měsíc, bylo 31. Riziko takového výpadku rovněž přímo souvisí s počtem zaměnitelných přípravků se stejnou účinnou látkou (generických léků). U účinných látek, které jsou zastoupené v České republice alespoň čtyřmi a více léčivými přípravky, k výpadkům bez adekvátní náhrady prakticky nedochází.“ doplňuje RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA, Associate Director, Offering Management, z české pobočky společnosti IQVIA.

 

„Dostatečný počet generických variant léků je nezbytnou součástí opatření k zajištění dostupnosti farmakoterapie pro pacienty v ČR. K tomu je nutné vytvořit dlouhodobě udržitelné a předvídatelné prostředí na trhu.“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

 

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 20 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

CAFF_k_vypadkum_leku

Pro více informací kontaktujte:

Andrea Ringelhánová

Manažerka komunikace

andrea.ringelhanova@caff.eu

tel. 734 147 620

Lucie Fričová