Generické léky umožňují léčit třikrát více pacientů s Alzheimerovou chorobou a přináší úsporu 2,5 miliardy korun

Praha, 30. září 2019 – V České republice dnes žije 150 000 pacientů s Alzheimerovou chorobou. Léčba Alzheimerovy choroby je obtížnější právě proto, že přesný mechanismus vzniku nemoci nám není zcela známý. Jedním ze směrů léčby je zastavení progrese nemoci, dalším z cílů je zastavení či potlačení nekontrolovaných projevů vzteku a agresivního chování pacientů.
I tady ale platí, že léčba může být úspěšná v případě, že byla nasazená v ranném stádiu onemocnění. Odhaduje se, že v ČR je zatím diagnostikováno cca 70 % pacientů, ale v pokročilém stadiu nemoci, kdy už bývá těžší zachovat soběstačnost pacienta a zpomalit průběh nemoci.
Dle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny vzrostl počet pacientů s Alzheimerovou chorobou za posledních 5 let od roku 2014 o 38 %. Náklady na léčbu překročily 1, 27 miliardy korun.
Generické léky, které přichází na trh po ukončení patentové ochrany, přináší konkurenční tlak, a snižují tak ceny a úhrady léků se stejnou účinnou látkou. Úspory, které vyčíslila interní analýza České asociace farmaceutických firem za posledních 10 let v oblasti léčby Alzheimerovy choroby, jsou ve výši 2,5 mld. korun.
K výše uvedeným úsporám nejvíce přispěly léčivé přípravky donepezil cca 1,8 mld., potom memantin cca 0,4 mld. a rivastigmin cca 0,25 mld. Kč. Uvedené léky ovlivňují fungování centrální nervové soustavy, zasahují do činnosti mozku, pomáhají zpomalit postup nemoci a umožnují tak déle soběstačnost pacienta.
„Vstup generik na trh s sebou nese finanční konkurenceschopnost, ze které má užitek jak pacient, který má širší možnosti výběru léčby, tak celý zdravotní systém, pro který se léčba stává méně nákladnou, a je tak možné léčit větší počet pacientů,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 20 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

Pro více informací kontaktujte:
Andrea Ringelhánová
Manažerka komunikace
andrea.ringelhanova@caff.eu
tel. 734 147 620

Lucie Fričová