69 % žen v Evropě používá antikoncepci, Česká republika je pod průměrem s 51 %

Praha, 17. září 2019 –Počet žen užívajících antikoncepci rok od roku klesá. Od roku 2008 jsme zaznamenali pokles o 25 %. Podle údajů Contraceptioninfo.eu v České republice užívá antikoncepci necelých 51 % žen. Česká republika má data srovnatelná s Rumunskem, Srbskem či Litvou. Okolní státy s vyšším procentem užívání antikoncepce jsou Německo 75 %, Rakousko 62 %. Naopak náš severní soused Polsko je na tom, co se týče užívání antikoncepce nejhůř z celé Evropy s 31 % a Slovensko vykazuje míru užívání antikoncepce v 48 %.

Jaké jsou důvody klesajícího trendu používání antikoncepce?
Hormonální antikoncepce má určitě vliv na ženské zdraví. Jejími dlouhodobými dopady ve vztahu k rozvoji onkologických onemocnění se zabývala britská studie publikovaná v žurnálu American Journal of Obstetrics and Gynaecology. Podle této studie užívání hormonální antikoncepce snižuje riziko, že žena onemocní nádory děložní sliznice o 34 % a u nádorů vaječníků pak pravděpodobnost jejich vzniku klesá o 33 %, u nádorů konečníků a tlustého střeva jejich riziko klesá o 19 %. Ukázalo se přitom, že tento ochranný efekt přetrvává i více než 30 let poté, co žena hormonální antikoncepci přestane užívat. Současně se potvrdilo, že užívání hormonální antikoncepce nezvyšuje riziko vzniku dalších nádorových onemocnění.
Výsledky studie lze interpretovat tak, že užívání hormonální antikoncepce je zároveň preventivním protinádorovým opatřením.

Pokles užívání hormonální antikoncepce má i důsledky, o kterých se obvykle nemluví. „Důsledkem skandálu, který se rozpoutal kolem hormonální antikoncepce a jejích domnělých vedlejších účinků ve Francii je fakt, že mezi lety 2012 až 2013 poklesl ve Francii počet žen užívajících hormonální antikoncepci z 53,5 % na 50,1 %. To ale vedlo k tomu, že během jednoho roku vzrostl počet interrupcí o 10 tisíc,“ popisuje David Serfaty, prezident Société Française de Gynécologie.

Podle rakouského výzkumu provedeného na více než 5 tisících ženách, které absolvovaly interrupci na vídeňské klinice Gynmed Clinic, jsou právě ženy, které nepoužívají žádnou antikoncepci, případně kondom, ty, které žádají provedení interrupce nejčastěji. Po tomto zákroku se jejich přístup k antikoncepci radikálně mění a volí nejčastěji antikoncepční pilulky nebo nitroděložní tělísko.

„Generická léčiva v oblasti orální antikoncepce přináší pro ženy ve spektru nabízených léků širší možnost výběru, zároveň je přínosem generik snížení ceny pro uživatelku,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

Světový den antikoncepce byl vyhlášený s cílem zvýšit povědomí o antikoncepci a umožnit mladým ženám učinit informovaná rozhodnutí o svém životě.

Nejčastější mýty o následcích používání antikoncepce mapuje materiál vyvinutý
Fórem antikoncepce zveřejněný na
https://www.forumantikoncepce.cz/files/uploads/materialy/FA_Myty_02.pdf

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 20 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

Pro více informací kontaktujte:
Andrea Ringelhánová
Manažerka komunikace
andrea.ringelhanova@caff.eu
tel. 734 147 620

Lucie Fričová