Generické léky umožňují léčit více pacientů s migrénou

2. 9. 2019 Trendyzdraví.cz
(red)
Od 1. do 7. září probíhá týden zvyšování povědomí o migréně. Jedná se o celosvětovou každoroční aktivitu. V České republice žije přibližně 1 milion pacientů s migrénou. Dle analýzy Česká asociace
farmaceutických firem (ČAFF), která vyčíslila úspory v oblasti léčby migrény se díky používání generických léků podařilo ušetřit pro zdravotní systém 1,5 miliardy korun.
Podceňovaná migréna
Analýza České asociace farmaceutických firem (ČAFF)ukázala, že od roku 2010 je léčeno o 33 % více pacientů s migrénou, než tomu bylo v předchozím období. Ženy trpí migrénami třikrát častěji než muži. Důvody jsou pro vědce i lékaře zatím nejasné. Pacienti často uvádějí, že jejich okolí i někteří lékaři neberou migrénu dostatečně vážně. Nemoc bývá často neodhalena, nesprávně diagnostikována nebo neléčena. Pro správné stanovení diagnózy je důležité, aby si pacient vedl záznamy o možných vyvolávacích momentech jeho migrenózních záchvatů, a těm se pak snažil vyhýbat. K nejvíce provokujícím momentům patří stres, velký hluk, světelné kontrasty, změny počasí, alkohol, některé potraviny, dietní chyby, jako jsou hladovění nebo naopak přejídání. Vadí i nadměrné kouření, nevyspání či některé pachy. Součástí samoléčby, kterou mohou pacienti přidat k té lékové, jsou studené obklady, zatemnění místnosti anebo praktikování relaxačních technik.
Po potvrzení diagnózy migrény by měl ošetřující lékař pacientovi navrhnout i léčbu akutní, která pomáhá zvládat migrenózní záchvaty.
Léky ze skupiny triptanů
„Účinnou možností léčby migrény jsou léky ze skupiny triptanů. Protože je migréna často spojována se zvracením, jsou pro pacienty přínosem různé formy těchto léků. Část těchto léků byla pro české pacienty od loňského roku nedostupná, na podzim vstupuje na trh generikum zolmitriptanu, které přichází dokonce i ve formě tablet rozpustných v ústech a s účinkem až dvojnásobně delším,“ říká prim. MUDr. Jolana Marková z neurologického oddělení Thomayerovy nemocnice a z výboru Společnosti pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.
Léky s přidanou hodnotou jsou léky obsahující známé léčivé látky po zániku patentové ochrany, které ovšem přináší zdokonalení existující terapie a nabízí vylepšení pro pacienty, zdravotníky a plátce. „Vylepšením může být jiná forma a způsob podání léku, nové terapeutické použití, nová indikace či zlepšení bezpečnostního profilu léku. Tato vylepšení přispívají k trvale udržitelnému zdravotnickému systému a zpřístupňují kvalitní léčbu pacientům,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel ČAFF.
Překážky efektivní péče o pacienty s migrénou:
Nedostatek znalostí mezi pacienty i lékaři. Mnoho lidí s bolestí hlavy není diagnostikováno a léčeno a na celém světě je pouze 40 % lidí s migrénou diagnostikováno profesionálně. (Zdroj: WHO) Nízké povědomí. Bolesti hlavy nejsou veřejností vnímány jako závažné, protože jsou většinou epizodické, nezpůsobují smrt a nejsou nakažlivé. Mnoho pacientů ani neví, že existuje účinná léčba. Odhaduje se, že až polovina lidí trpící bolestmi hlavy řeší problém samoléčbou. (Zdroj: WHO)
Seznam certifikovaných center pro léčbu migrény a poraden pro bolest hlavy, a to dle jednotlivých měst ČR je k nalezení na webové stránce.

Lucie Fričová