Apatykář.info

“Vzhledem k tomu, že se problém výpadků léků objevuje v celé EU, resp. celosvětově a má některé globální příčiny, nelze očekávat, že by ČR mohla izolovaným úsilím vyřešit všechno. Ale můžeme ovlivnit relativní atraktivitu v porovnání s ostatními zeměmi. Pokud si připustíme, že regulace, finanční či jiná, přispívají ke zhoršování situace, tak jakákoliv úvaha o násilném vynucování dodávek, což není nic jiného než další regulace, situaci spíše zhorší.

V oblasti léčivých přípravků, které ovlivňují lidské zdraví a jsou převážně hrazeny z veřejných rozpočtů, se pravděpodobně nikdy neobejdeme bez určité formy regulace, ale je potřeba hledat takové formy a nastavení, které pomohou zajistit udržitelné prostředí pro všechny zúčastněné. Z tohoto pohledu oceňuji postoj regulátorů v ČR, kteří v této složité situaci primárně neusilují o represi, ale komunikují a hledají konstruktivní řešení,“ říká Martin Mátl.

Andrea Ringelhánová