KRÁTCE 22. 5. 2019 PHARMA profit (red)

ČAFF vzdělává sestry v oblasti biosimilars
Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dialog-Jessenius připravila sérii vzdělávacích seminářů pro zdravotní sestry. Biosimilars zlepšují pacientům přístup k léčbě, účinnou léčbu dostává pacient v časnější fázi onemocnění, čímž lze dosáhnout lepších výsledků. Projekt vzdělávání zdravotních sester odstartoval koncem roku 2018 ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v pražském Motole. Začátkem roku 2019 následovala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a v květnu tohoto roku se vzdělávání sester přesouvá také do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Olomouce či Ostravy. Myšlenkou vzniku tohoto projektu byla vysoká míra ovlivnění výsledků léčby formou komunikace a správného navázání kontaktu s pacientem.
Semináře jsou součástí projektu Centra informací onkologického pacienta pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Lucie Fričová