6,6 miliard korun ušetřily generické léky v oblasti léčby astmatu a alergií za posledních 10 let

Praha, 6. května 2019 – V České republice žije nejméně 800 000 astmatiků a

2 500 000 alergiků. Základem léčby u astmatiků jsou inhalační kortikoidy, alergické projevy tlumí antihistaminika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v oblasti léčby astmatu a alergií za posledních 10 let. Celková úspora pro zdravotní systém díky používání generických léků dosáhla výše 6,6 miliard korun českých.

ASTMA

V České republice žije nejméně 800 000 astmatiků a počtem se řadí celosvětově na 8. místo.

Nejpoužívanějším lékem na astma jsou inhalační kortikoidy. Jsou v oblasti léčby astmatu lékem první volby. Od doby, kdy se inhalační kortikosteroidy zavedly do léčby astmatu (cca v roce 1980), výrazně ubylo těžkých stavů způsobených astmatem, dramaticky poklesl počet astmatiků, kteří by potřebovali intenzivní péči s podpůrným dýcháním a obecně poklesly i počty hospitalizací. Dnes jsou tyto léky k dispozici v nejrůznějších provedeních a inhalačních systémech, takže se dá pro každého nemocného najít nejvhodnější způsob podání. Protože inhalační kortikosteroidy působí dlouhodobě na zánět, je třeba si uvědomit, že nejsou určeny k okamžité úlevě při obtížích a také to, že tyto léky musejí být podávány skutečně dlouhodobě, u mnoha lidí dokonce i celoživotně. V celkové úspoře na lécích za posledních deset let v oblasti alergií a astmatu se generické léky ze skupiny inhalačních kortikosteroidů podílely částkou ve výši 5,5 mld korun.

„Účinnost podávaného léku závisí na dodržování léčby, která je u chronických onemocnění často ovlivňovaná i cenovou dostupností, resp. bezdoplatkovostí léku. Účinnost léčby zvyšuje i použitý inhalační systém, který by měl být intuitivní. Velký důraz je kladen na správnou inhalační techniku, která přináší plnou kontrolu nad nemocí, a zlepšuje tak kvalitu života pacientů,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

Částečným řešením, jak zvládat nápor pacientů s astmatem v ordinacích alergologů a pneumologů je předání více kompetencí praktickým lékařům a rozvolnění preskripce. Stabilizovaného a zaléčeného pacienta by mohl mít ve své péči jeho praktický lékař s pravomocí preskripce zavedené léčby a možností průběžné konzultace se specialistou.

„Rozhodujícím cílem při léčbě astma bronchiale je dosažení plné kontroly nad tímto onemocněním, praktický lékař může při léčbě tohoto onemocnění dbát v rámci sekundární prevence na vyloučení, nebo omezení expozice rizikových faktorů, sledovat nefarmakologickou léčbu a režimová opatření a dodržování léčebných plánů.

K tomu by vedlo i rozšíření možností preskripce léků používaných v pneumologii. V souladu s doporučeným postupem by měl praktický lékař zvládnout i akutní záchvat dříve, než by nemocného odesílal k specialistovi,“ říká MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. z LF UK v Hradci Králové.

K roli praktických lékařů v péči o astmatiky dodává doc. MUDr. Milan Teřl z FN a LF UK Plzeň: „Můj postoj je, že praktici by povinně měli pečovat o nemocné s lehčími formami astmatu a CHOPN za následujících podmínek:

  • diagnózu stanoví nebo potvrdí specialista,
  • v intervalu 1-2 let by měl být každý takový astmatik (či pacient s CHOPN) u specialisty (alergologa či pneumologa) kontrolně přešetřen,
  • pokud nemoc pacienta není stabilní (t.j. má zhoršení nemoci vyžadující urgentní ošetření více než jednou ročně), tak by měl být specialistou opětovně vyšetřen co nejdříve.“

ALERGIE

V České republice je dnes 2,5 milionů alergiků. Za posledních 20 let se počty alergiků více než zdvojnásobily. Evropská unie předpovídá, že za 25 let bude v Evropě každý druhý člověk alergikem.

Takto velký počet pacientů je úzce spojený s vysokými náklady na léčbu alergií.

Úspora, kterou přináší využití generik v oblasti používání antihistaminik byla 1,1 miliard korun.

Částečným řešením, jak zvládat nápor pacientů v ordinacích alergologů je rozvolnění preskripce i pro praktické lékaře. Stabilizovaného a zaléčeného pacienta by mohl mít ve své péči jeho praktický lékař s pravomocí preskripce zavedené léčby a možností průběžné konzultace s alergologem.

Světový den alergie a astmatu si připomínáme každoročně první úterý v květnu, letos 7. května.

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 21 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Andrea Ringelhánová

PR manažer

andrea.ringelhanova@caff.eu

tel. 734 147 620

Lucie Fričová