Česká asociace farmaceutických firem vzdělává sestry v oblasti biosimilars

Praha 29. dubna 2019 – Česká asociace farmaceutických firem ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dialog-Jessenius připravila sérii vzdělávacích seminářů pro zdravotní sestry. Biosimilars zlepšují pacientům přístup k léčbě, účinnou léčbu dostává pacient v časnější fázi onemocnění, a tím lze dosáhnout lepších výsledků.

 

Projekt vzdělávání zdravotních sester odstartoval koncem roku 2018 ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole. Začátkem roku 2019 následovala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a v květnu tohoto roku se vzdělávání sester přesouvá také do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Olomouce či Ostravy. Myšlenkou vzniku tohoto projektu byla vysoká míra ovlivnění výsledků léčby formou komunikace a správného navázání kontaktu s pacientem.

„Podle našich zkušeností je velmi vhodné do komunikačního procesu zahrnout sestry, protože se často účastní léčebného procesu chronických onemocnění. Sestry mají dobrý a empatický vztah s nemocným, usnadňují interaktivitu mezi nemocným a lékařem. Také mají na edukaci více prostoru, protože tráví s nemocným více času než lékař,“ říká profesor Pavelka.

 

Předpoklady úspěšné komunikace s pacientem

Zdravotničtí pracovníci, a to jak lékaři, tak i sestry, musejí mít excelentní znalosti o problematice biosimilárních léků. Nezastupitelné jsou i dobré komunikační schopnosti a znalost zásad komunikace s pacienty. Na vysvětlení problematiky je nezbytné si předem vyhradit dostatek času.

Podané informace by měly být přesné, srozumitelné, krátké a pozitivní.

 

Jak zdůrazňuje profesor Pavelka, stejnou zprávu lze podat dvojím způsobem: „máte dvoutřetinovou šanci na zlepšení stavu“, nebo

„ve třetině případů je léčba zcela neúčinná“.

 

Základní požadavky na zdravotní sestru při komunikaci

  1. Schopnost naslouchat – aktivně vnímat, být citlivá k tomu, co druhý říká a sledovat i jeho mimoslovní projevy.
  2. Schopnost empatie – být schopna dívat se na svět z pohledu druhého.
  3. Schopnost projevit porozumění, umět jej dát najevo.
  4. Cítit úctu k člověku –vážit si nemocného, respektovat jeho práva a potřeby, ponechat mu autonomii a samostatnost.
  5. Schopnost poradit – pacient očekává pomoc a radu od sestry, která „ví, jak na to“.
  6. Individuální přístup – osobité, aktivní přizpůsobení chování sestry zvláštnostem nemocného. Sestra má znát individuální potřeby nemocného a reagovat na ně.

 

„Jsem rád, že jsme jako asociace aktivní i v tak důležitém segmentu jako je komunikace zdravotnických pracovníků s pacientem a společně s Dialogem Jessenius pracujeme na tom, aby se pacient cítil v systému zdravotní péče jistější a jeho léčba tak probíhala úspěšně,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

 

Semináře jsou součástí projektu Centra informací onkologického pacienta pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

 

Více o plánovaných termínech vzdělávacích seminářů pro sestry najdete na https://www.dialog-jessenius.cz/aktuality

 

Více informací o Biosimilars najdete na

https://www.caff.eu/wp-content/uploads/2018/10/Caff-Brozura-Biosimilars.pdf

 

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 21 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 400 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

 

Pro více informací kontaktujte:

Andrea Ringelhánová

PR manažer

andrea.ringelhanova@caff.eu

tel. 734 147 620

Lucie Fričová