Biosimilars snižují náklady na biologickou léčbu a zpřístupňují jí většímu počtu pacientů

  

Praha 28. února 2019 – Výhody, které přináší biosimilars pacientům, lékařům i plátcům jsou dnes již neoddiskutovatelné. Pacientům zlepšují přístup k léčbě, účinnou léčbu dostává pacient v časnější fázi onemocnění, a tím lze dosáhnout lepších výsledků. Lékařům poskytují biosimilars možnost nákladově efektivní léčby. Plátcům nabízejí konkurenci a generují významné úspory.

Biosimilars umožňují přístup většího počtu pacientů k nákladné léčbě. Se snížením nákladů je možné léčit větší počty pacientů a přístup k péči se tak stává rychlejším a dostupnějším. Nezanedbatelnou roli hrají biosimilars i v rozšiřování hrazených indikací.

Kvalita komunikace lékařů a sester s pacientem jsou pro úspěch léčby zásadní.

Lékaři i sestry by se při používání biosimilárních léků a převodů pacienta na ně měli učit komunikaci s pacienty. Ukazuje se totiž, že při nevhodné prezentaci léčivého přípravku může dojít k nocebo efektu, tedy opaku placeba.

Správnou, vhodnou a pozitivní komunikací lze nocebo efektu zabránit. Nocebo efekt zhoršuje setrvání v léčbě, pacient přichází o medikaci, zvyšují se tím náklady na jeho léčbu, a nakonec se i ztrácí důvěra mezi pacientem a lékařem. Lékař i sestra by měli mít kromě dobré znalost problematiky léků, také základní komunikační schopnosti o tom, jak mluvit s pacientem. „Velmi důležitým faktorem je vyhradit si na pacienta dostatek času, aby bylo možné podat přesné, srozumitelné, ale krátké informace. Informované souhlasy na více stránek, co všechno se vám stane a končící tím, že v případě úmrtí slibujeme rodině, že dostane úmrtní zprávu, nemusí působit úplně pozitivně,“ říká profesor Pavelka.

Jak na tom jsme s využitím biosimilars v České republice? V roce 2016 jsme byli podle OECD v penetraci biosimilárních přípravků na pátém místě. Pokud by podle statistik SÚKLu od roku 2008 do 2018 neprobíhaly v souvislosti s biosimilars hloubkové revize, byly by náklady na léčivé přípravky vyšší o 1,5 miliardy korun.

V oblasti biosimilars dochází v České republice k výraznému nárůstu počtu léčených pacientů, aniž by se zvyšovala zátěž systému veřejného zdravotního pojištění. Například v podpůrné léčbě v onkologii se díky tomu stala biologická léčba vesměs rutinní záležitostí a v oblasti léčby revmatoidní artritidy byla výrazně rozšířená dostupnost biologické léčby právě díky biosimilars,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 21 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 400 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

 

Pro více informací kontaktujte:

Andrea Ringelhánová

PR manažer

andrea.ringelhanova@caff.eu

tel. 734 147 620

Lucie Fričová