Pozvánka na 5. ročník konference Biosimilars, budoucnost biologické léčby

Čtvrtek 28. 2. 2019 od 15.00 hod.

Hlavní téma: Přínos biosimilars pro pacienty

Velká posluchárna ve Fakultní nemocnici v Motole, V Úvalu 84, Praha 5.

Program:

Předsedající: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

  • Interakce lékař, sestra a pacient při podávání biosimilárních léků ovlivňují výsledky terapie

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Revmatologický ústav, Praha

  • Biosimilars v onkologii

Prof. MUDr. Marek Svoboda, PhD., Masarykův onkologický ústav, Brno

  • Biosimilars pohledem VZP

Ing. David Šmehlík, MHA, VZP ČR

  • Role placeba a noceba v účinnosti léku

Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., Národní ústav duševního zdraví

Václav Tichý