Farmaceutické společnosti Accord Healthcare a Fresenius Kabi novými členy České asociace farmaceutických firem

Praha – 14. leden 2019

Od prvního ledna 2019 se nově přidruženými členskými společnostmi České asociace farmaceutických firem (ČAFF) staly farmaceutické společnosti Accord Healthcare a Fresenius Kabi. ČAFF sdružuje celkem 21 farmaceutických společností, které v České republice zaměstnávají více než  4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v ČR, dodávají firmy sdružené v ČAFF.

„Vstup dalších nových členů do České asociace farmaceutických firem vnímám jako posílení a podporu aktivit, které Asociace vykonává, ať je to v oblasti etického chování ve farmaceutickém průmyslu či ve zvyšování dostupnosti léčby pro více pacientů“, říká Martin Mátl, výkonný ředitel ČAFF.

Farmaceutická společnost Accord Healthcare působí ve více než 85 zemích celého světa. V Evropě dodává v současné době více než 8 500 produktů, a poskytuje tak komplexní nabídku kvalitních a cenově dostupných léčivých přípravků pro 93 % evropských pacientů. Ve střední a východní Evropě má Accord Healthcare pověst rychle rostoucí farmaceutické společnosti s nárůstem jak v lécích vydávaných na předpis v lékárnách, tak používaných v nemocnicích, přičemž současně zaznamenává vývoj v oblasti léčiv s přidanou hodnotou s novým a efektivnějším způsobem použití, a také v oblasti biosimilars. „Vstup do České asociace farmaceutických firem nám otvírá možnost pro spolupráci s asociací, která sdružuje firmy ve velmi významném segmentu farmacie. Zároveň je příležitostí využít našich znalostí, a společně tak nacházet nové cesty pro podporu dostupnosti péče a udržitelnost zdravotního systému,“ říká Gustav Svěrák, ředitel společnosti Accord Healthcare.

Druhou společností vstupující do Asociace je Fresenius Kabi. Fresenius Kabi je celosvětová zdravotnická společnost, která se specializuje na výrobu a distribuci léčivých přípravků a zdravotnické technologie pro infuzi, transfúzi a klinickou výživu. Léčivé přípravky a služby společnosti slouží k péči o kriticky a chronicky nemocné pacienty. Produktové portfolio zahrnuje komplexní nabídku generických léků, infuzních roztoků a produktů klinické výživy, jako i zdravotnických prostředků a přístrojů určených pro podávání těchto přípravků. V rámci transfuzních technologií nabízí firma Fresenius Kabi produkty pro sběr a zpracování krevních derivátů a aferézní systémy pro léčebné účely. V oblasti biosimilars vyvíjí léky se zaměřením na léčbu onkologických a autoimunitních onemocnění.

Generické léky zpřístupňují léčbu většímu počtu pacientů a naše široké portfolio je zárukou lepší dostupnosti péče i léků pro pacienty v České republice,“ říká Jana Rejmontová, Scientific Affairs Director společnosti Fresenius Kabi.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Andrea Ringelhánová

PR manažer

andrea.ringelhanova@caff.eu

tel. 734 147 620

Lucie Fričová