3,7 miliard korun ušetřily generické léky v oblasti diabetu za posledních 10 let

Praha, 7. listopadu 2018 – V České republice žije až 850 000 diabetiků druhého typu. Základem léčby diabetu II. typu jsou perorální diabetika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v léčbě diabetu druhého typu perorálními tabletami za posledních 10 let. Celková úspora díky používání generických léků dosáhla výše 3,7 miliard korun českých.

 Nejrozšířenějším a nejpoužívanějším lékem na diabetes 2. typu je metformin. Metformin je v oblasti léčby diabetu lékem první volby. Tvoří základ léčby, na kterém se dál staví. V léčbě diabetu se používá již více než 60 let. V celkové úspoře se podílel metformin (antihyperglykemický lék, který není provázen zvýšením hmotnosti) částkou ve výši 1,5 mld korun.

Diabetes je součástí onemocnění metabolického syndromu. Přítomnost diabetu zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnění až 4-násobně.

„Diabetes je následně nejčastější příčinou kardiovaskulárních onemocnění. Co se týče dodatečných úspor v léčbě těchto komplikací generickými léky, dalších 23 miliard korun bylo ušetřeno v oblasti léčby vysokého krevního tlaku či vysoké hladiny cholesterolu v krvi,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

 Údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) uvádějí, že loni bylo v ČR asi 928 000 lidí s diabetem a tento počet od roku 2007 vzrostl zhruba o 123 000, tedy o 15 procent. Průměrné roční náklady na léčbu jednoho diabetika jsou 53 000 korun. Léčba diabetu spotřebuje až 15 procent celkových nákladů na zdravotnictví v ČR.

Pokud by počet diabetiků přibýval podobným tempem jako nyní (tj. zhruba 10 tisíc/rok), bude v roce 2035 postižen tímto onemocněním každý desátý občan ČR bez ohledu na věk. Takto velký počet pacientů je úzce spojený s vysokými náklady na léčbu diabetu a jeho komplikací.

MUDr. Marta Klementová, diabetoložka říká: “Diabetes zatím neumíme vyléčit, ale vhodnou životosprávou a spoluprací s lékaři lze hladinu krevní glukózy udržet v normálních mezích, a předejít tak mnoha zdravotním komplikacím. 30 minut pohybové aktivity denně snižuje riziko diabetu o 30 procent. Nemusí se jednat jen o sport, ale třeba i o svižnou chůzi či lehkou práci na zahradě.  Velmi významným faktorem v prevenci či léčbě je i vzdělávání pacientů, které je hrazené zdravotním pojištěním. Probíhá v diabetologických ambulancích nebo v rozvíjející se sítí edukačních center.“

Světový den diabetu si připomínáme každoročně 14. listopadu.

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 21 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Andrea Ringelhánová

PR manažer

andrea.ringelhanova@caff.eu

tel. 734 147 620

Lucie Fričová