Úspory ve výši 136 miliard korun přináší generické léky pro zdravotní systém České republiky

Praha, 25. září 2018

Česká asociace farmaceutických firem, která sdružuje 23 členských společností si v září 2018 nechala zpracovat analýzu, která vyčíslila přínosy generického průmyslu na území ČR. Přínosy generického průmyslu byly měřené ve dvou oblastech, a to celkový ekonomický přínos a přínos pro zdravotní systém

Celkový přínos pro ekonomiku České republiky:

V případě mapování ekonomické stopy jsme sledovali několik indikátorů: produkci, hrubou přidanou hodnotu, zaměstnanost, odvody do veřejných rozpočtů a export, který podporuje konkurenceschopnost České republiky.

  • Společnosti ČAFF generují celkem 7 580 pracovních míst v ČR, z toho 4 060 osob zaměstnávají přímo.
  • Generická léčiva vyráběná v České republice se vyváží do celého světa. V hodnotě se v roce 2017 jednalo o zboží za 10,8 miliard Kč.
  • Výrobci generik přispěli na odvodech do veřejných rozpočtů částkou 1,8 miliard Kč, což je 60 % všech odvodů farmaceutického sektoru do veřejných rozpočtů.
  • 8 členských společností ČAFF vyrábí léky na území ČR (Angelini, BB Pharma, Glenmark, Omega Pharma, Promed, Teva, ÚJV Řež, Zentiva).

 

Přínos pro zdravotní systém:

  • Vyčíslené úspory za posledních deset let pro zdravotní systém dosáhly díky generickým lékům 136 miliard korun českých. Těchto úspor bylo dosaženo zejména díky lékům na vysokou hladinu cholesterolu v krvi, vysoký krevní tlak, psychická onemocnění, mozkové příhody a onemocnění srdce.
  • 2/3 denních dávek léků, které užívají pacienti v ČR jsou generika, což činí 1/3 výdajů ze zdravotního systému. Celková hodnota farmaceutického trhu v ČR je 52 mld. Kč.

„Generika mají v systému zdravotnictví svoje nezastupitelné místo, přináší kvalitní léčbu většímu počtu pacientů za výrazně nižších nákladů pro celý zdravotní systém“, říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 21 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

 Pro více informací kontaktujte:

Andrea Ringelhánová

PR manažer

andrea.ringelhanova@caff.eu

tel. 734 147 620

Lucie Fričová