V léčbě Alzheimerovy choroby přinesly generické léky úsporu zdravotnímu systému ve výši 2,5 miliard korun

Praha, 21. září 2018

Výrazné úspory pro zdravotní systém přináší využití generických léků v léčbě Alzheimerovy choroby. Dle analýzy, kterou si zpracovala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF), přinesly generické léky na tuto nemoc za posledních deset letech úspory ve výši 2,5 miliard korun českých pro zdravotní systém v ČR.

 

Výdaje na péči pacientů s Alzheimerovou chorobou rok od roku stoupají. Se stárnutím populace stoupá i počet nemocných, kterým je Alzheimerova choroba diagnostikována. Tuto chorobu si celosvětově připomínáme v pátek 21. září celosvětovým dnem.

 

Alzheimerova choroba je úzce spojená se stárnutím populace. Jako nemoc je výzvou pro správnou medikaci a zároveň je finančním oříškem pro zdravotní rozpočty. Náklady na tuto nemoc se celosvětově ročně přibližují k 600 miliardám dolarů a celoevropsky překračují ročně hodnotu 240 miliard dolarů. Dožíváme se vyššího věku, to je dobrá zpráva, s tím je spojený i předpoklad, že náklady na tuto nemoc budou dále narůstat.

 

Výrazné úspory pro zdravotní systém přináší využití generických léků v léčbě této nemoci. Dle analýzy, kterou si zpracovala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) přinesly generické léky za posledních deset letech úspory ve výši 2,5 miliard korun českých.

 

Kromě úspor, které generické léky přináší je tady i efekt zpřístupnění léčby většímu počtu pacientů. Přístup pacientů k léčbě Alzheimerovy nemoci se díky generickým lékům oproti roku 2009 zvýšil až trojnásobně“, říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

 

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 21 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR  a udržitelnost zdravotního systému.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Andrea Ringelhánová

PR manažer

andrea.ringelhanova@caff.eu

tel. 734 147 620

Lucie Fričová