Členské společnosti ČAFF se připojují k celoevropské iniciativě Transparentní spolupráce

Praha, 13. srpna 2018

Členské společnosti České asociace farmaceutických firem se svým členstvím v asociaci zavazují k dodržování etických zásad stanovených kodexem. Celoevropský projekt Transparentní spolupráce je příslibem zveřejňování transferu hodnot mezi farmaceutickou firmou a zdravotnickými odborníky či organizacemi.

Každý druhý lék vydávaný v České republice na předpis je vyráběný členskou společností ČAFF. Pro další prospěšnou spolupráci farmaceutických společností a odborné veřejnosti je vzájemná informovanost, spolupráce a vzdělávání důležité.

Přísně nastavené standardy v oblasti etiky jsou jednou z klíčových podmínek členství v České asociace farmaceutických firem. Pravidla, která jsou zakotvena v Etickém kodexu asociace, vycházejí z principů zastřešující evropské asociace Medicines for Europe (MfE) a v řadě ohledů jdou nad rámec stávající české legislativy.

Zveřejňování transferu hodnot je dalším z řady seberegulačních nástrojů farmaceutického průmyslu. Členské společnosti České asociace farmaceutických firem zveřejňují detaily spolupráce v rámci iniciativy Transparentní spolupráce letos poprvé, a to zpětně za rok 2017.

Nástrojem seberegulace je také certifikace medicínských reprezentantů, která spočívá v jejich proškolování v otázkách farmaceutického práva a etiky tak, aby byli schopni informovat o léčivých přípravcích pravdivě a na vysoké odborné úrovni. Výsledkem certifikace zároveň je, že členské společnosti i jejich obchodní zástupci při kontaktu se zdravotníky jednají důvěryhodně a předávají pravdivé informace.

Výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl říká: „K dnešnímu dni máme certifikováno více než 1 500 medicínských reprezentantů našich členských společností. Iniciativa Transparentní spolupráce je dalším nástrojem seberegulace ve farmaceutickém průmyslu. Monitoruje tak vzájemnou spolupráci a informovanost všech stran, která vede ke zvyšování odbornosti a dostupnější péči pro pacienty v České republice.“

 

Andrea Ringelhánová