Změna v představenstvu ČAFF

24. 6. 2018 Zdn.cz

                                                                           (red)

Od dubna je představenstvo České asociace farmaceutických firem (ČAFF) v novém složení. Předsedou představenstva byl zvolen Juan Carlos Conde, ředitel Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., který zastával funkci místopředsedy, a novou místopředsedkyní je

PhDr. Soňa Porubská, Ph. D., ředitelka společnosti Zentiva.

„Rád bych poděkoval všem kolegům za důvěru, kterou do mě vkládají, a věřím, že svými zkušenostmi a znalostmi přispěji k využití potenciálu generických a biosimilárních léků pro systém zdravotnictví v České republice, a tím i k zvýšení dostupnosti léků pro pacienty,“ říká Juan Carlos Conde, předseda představenstva ČAFF.

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, ukončil svoje působení ve společnosti Omega Pharma a rezignoval tak na pozici předsedy představenstva k 28. 3. 2018.

Dan Furrer z důvodu ukončení působení ve společnosti Mylan Pharmaceuticals rezignoval na členství v představenstvu ČAFF k 27. 2. 2018.

Vzhledem k výše uvedeným personálním změnám představenstvo kooptovalo dva nové členy představenstva, a to MUDr. Jozefa Belčíka (Mylan Pharmaceuticals) a Ing. Martina Bolceka, MBA (Gedeon Richter).

Lucie Fričová