Radiofarmaka v České republice na vzestupu i když v rámci EU jsme pořád pod průměrem

Praha 17. duben 2018 – Vývoj počtu PET vyšetření v České republice má vzrůstající tendenci. Zatímco v roce 2009 bylo provedeno 18 184 vyšetření v roce 2016 to už bylo 29 897 vyšetření. I tak ale zůstává Česká republika v oblasti využití radiofarmak pod průměrem vyspělých zemí EU.

 

 

V České republice se PET radiofarmaka začala používat poprvé v roce 1999, a to v prvním PET centru ve střední a východní Evropě v Nemocnici Na Homolce. Dnes má toto pracoviště za sebou už více než 100 000 aplikací radiofarmak pacientům.

 

„Jsem rád, že mezi členské společnosti České asociace farmaceutických firem patří i tak specializovaná společnost jako je ÚJV Řež, a.s. Vyrábět a vyvíjet radiofarmaka není jedno-duché, léčivý přípravek s poločasem rozpadu 110 minut vyžaduje perfektně zvládnuté know-how i logistiku. Za přínosné považuji i to, že nedílnou součásti ÚJV Řež, a.s. je i výzkum a vývoj nových radiofarmak. V současnosti je velká pozornost věnovaná výzkumu v oblasti radiofarmak zaměřených na diagnostiku onemocnění, která souvisí se stárnutím populace, a to Parkinsonova a Alzheimerova choroba,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel ČAFF.

 

Radiofarmaka jsou v České republice používána stále více. Především proto, že PET diagnostika je velmi šetrná k lidskému organizmu – vyžaduje pouze nízké dávky radiofarmak, a tím snižuje zátěž pro pacienty. Jsou podáváná ve formě injekčního roztoku nitrožilním podáním.  Nezanedbatelná je také významná časová úspora a zrychlení diagnosticko-terapeutického procesu. Výroba a dodávky PET radiofarmak ale kladou na producenty vysoké nároky z hlediska kontroly kvality, spolehlivosti a termínů dodávek.

 

Co je to PET/CT? 

Hybridní zobrazení PET/CT patří mezi nejmodernější zobrazovací metody a umožňuje v rámci jednoho vyšetření získat informace o funkcích zobrazované části těla spolu s jejich morfologickým nálezem. Spojuje pozitronovou emisní tomografii (PET) a výpočetní tomografii (CT). Obě zobrazovací metody se tak vhodně doplňují a umožňují zpřesnění diagnózy. Nejčastěji používaným radiofarmakem je fluorodeoxyglukóza (FDG), tedy molekula, která se od normální glukózy liší tím, že je kyslík na pozici 2′ nahrazen radionuklidem fluoru 18F.

V ČR jsou aktuálně 3 výrobní PET centra provozována společností ÚJV Řež, a.s., na 14 pracovištích nukleární medicíny je k dispozici 15 PET/CT skenerů a dva PET/MR skenery (kombinuje PET s magnetickou rezonancí) všechny je lze využít pro diagnostiku PET.

 

Jaké je praktické využití PET radiofarmak? 

  • V onkologii na zjištění přítomnosti nádorového ložiska, posouzení jeho biologické povahy, rozsahu nádorového onemocnění a následně na hodnocení účinnosti léčby a zjištění případného návratu nádoru.
  • V neurologii k určení oblasti mozku zodpovědné za epileptické záchvaty, zjištění degenerativních onemocnění mozku, např. Alzheimerovy choroby a vyšetření mozku v případě jeho postižení nádorem.
  • Všeobecně k lokalizaci zánětlivého ložiska, např. při nevysvětlitelných horečkách.

 

„Nejčastějším důvodem PET vyšetření je diagnostika onkologických onemocnění, a zejména přítomnosti jejich metastáz, a dále mapování zánětlivých ložisek v těle, která bývají příčinou nevysvětlitelných horeček a infekčních komplikací. Neurochirurgům navíc pomáháme v předoperační fázi určit ložisko, z něhož vycházejí epileptické záchvaty, nebo upřesnit postup léčby bolestí páteře. Horkou novinkou je pak diagnostika Alzheimerovy demence,“ říká primář PET centra Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.

 

 

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 21 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří  v ČR zaměstnávají více než 4 400 lidí a každoročně dodají  na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR  a udržitelnost zdravotního systému.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Andrea Ringelhánová

PR manažer

andrea.ringelhanova@caff.eu

tel. 734 147 620

Lucie Fričová