PHARMA PROFIT

JAKÝ BYL ROK 2017
Hodnocení předchozího roku bývá takříkajíc tradiční disciplína na začátku roku nového. Příležitost k ohlédnutí za právě uplynulým rokem využíváme i my a přinášíme vám názory zástupců našeho lékárenství. Zeptali jsme se jích, co je na lékárenském trhu v roce 2017 nejvíce potěšilo či příjemně překvapilo, a co na něm za loňský rok považují naopak za největší propadák.

Zanedbaná příprava klíčových legislativních novel

1/ Velmi si cením toho, že spousta kolegyň a kolegů se nad rámec svých povinností opět aktivně zapojila do řady komorových odborných aktivit. Jejich prostřednictvím se dlouhodobě snažíme u laické i odborné veřejnosti posilovat vnímání lékárnyjako jedinečného a nezastupitelného zdravotnického zařízení.

2/ Vůbec se mi nelíbilo úřadování ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Jeho handicapem sice bylo jmenování do funkce na jediný rok, ovšem i navzdory této skutečnosti za propadák loňského roku považuji zejména jeho zanedbání přípravy klíčových legislativních novel, mocenské prosazování nedokonalého systému elektronické preskripce a protěžování státních nemocnic.

PharmDr. Lubomír Chudoba, Česká lékárnická komora

Rostoucí zájem o odborné poradenství

1/ Těší mě neustále rostoucí zájem pacientů a klientů o odborné poradenství a konzultace. Je to signál, že jsme připraveni na změny týkající se nastavení cenotvorby léků a ohodnocení práce lékárníka. Konkurenčním momentem by neměla být cena léku, respektive doplatek, ale služba a péče o pacienta.

2/ Obecně a dlouhodobě je propadákem cenová politika. Loni pak ještě přibyla znatelná změna v přístupu Státního ústavu pro kontrolu léčiv k inspekcím lékáren, a pak situace kolem e-receptů, respektive nepřipravenost celého systému navzdory tak dlouhé době od jeho uzákonění.

Mgr. Alice Dosedlová, Chytrá lékárna

trh versus nové koncepty

1/ Potěšilo mě, že nám praxe dala zapravdu v tom, že i tak konzervativní instituce jako lékárna se může v čase úspěšně měnit a přizpůsobovat požadavkům klienta, který to ve výsledku ocení. V síti Dr. Max pro to nalézám mnoho důkazů a zmíním jen ty nejmarkantnější. tradičních lékárnách jsme naplno rozvinuli systém dermocenter, kde je klientkám k dispozici nejen příslušný sortiment, ale i speciálně proškolený personál. Produktová nabídka ve spojení s profesionálním poradenstvím funguje – meziroční růst zaznamenáváme u kategorie Health & Beauty v řádech desítek procent. Kromě toho se nám daří rozvíjet vedle klasických lékáren i tu virtuální. Tyto dvě platformy se nekanibalizují; meziroční růst obratu e-shopu zaznamenáváme v řádech stovek procent, zatímco trh jako takový roste v desítkách procent. Tradiční trh je otevřený novým konceptům a nové kanály expedice netrpí žádným úbytkem zájmu klientů, ba naopak. To jsou pro trh určité dobré zprávy.

2/ Loňským propadákem byla takzvaná protestní stávka lékárníků. Původně byla vyhlášená proto, aby upozornila na podfinancované lékárenství, ale v průběhu protestu ji vedení lékárnické komory zneužilo pro úplnějiné téma, ato odpor vůči elektronickému receptu, který se navíc ovšem rozhodlo vzápětí podpořit, takže vtom členské základně udělalo pěknýzmatek. Tady je třeba poznámka, že jako odpůrci elektronických receptů dělají lékárníci stafáž lékařům, přitom by měli tuto formu preskripce favorizovat – přinejmenším proto, že eliminuje chybovost při výdeji a znemožňuje expedici na základě padělaných receptů. Dlouhodobým propadákem je pak nastavení signálního výkonu včetně referenčního období, jež prodlužuje dobu, po kterou nedochází ke kompenzaci za zrušené regulační poplatky. Tomu české lékárenství čelí už od ledna 2015.

Ing. Daniel Horák, Dr. Max Preference kvality

1/ Těší nás zákazníci, kteří se orientují v nepře berné nabídce přípravků v lékárnách a dávají přednost kvalitě. Příjemné pro nás bylo léto, kdy se výborně osvědčily repelenty Predator, i takzvaně vitaminová sezóna, v níž si zákazníci ve zvýšene míre našli naše effervescentm vita miny a vitaminy pro děti.

2/ Nezaznamenali jsme nic negativního.

Ing. Jitka Pethä, Vitar

Problematický pozměňovací návrh

1/ Nejvíce mne potěšila skutečnost, že se podařilo přesvědčit Ministerstvo zdravotnictví ČR a SÚKL o tom, že minimálně část přílepku měnícího zákon o veřejném zdravotním pojištění, která hrozila prováděním opakovaných cenových snížení u generických léčiv, by vedla ke zcela nesmyslným kumulativním cenovým propadům a v konečném důsledku ohrozila dostupnost léčivých přípravků pro všechny potřebné pacienty v ČR. Výsledkem celého snažení byla změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, která tuto nejvíce problematickou pasáž z legislativy zcela odstranila dříve, než stačila napáchat výraznější škody.

2/ Za největší propadák bych označil jiný pozměňovací návrh, a sice ten, který zavedl povinnost držitele rozhodnutí o registraci vyhovět požadavku distributora na dodávku léčivých přípravků v rámci jeho tržního podílu. Pominu-li skutečnost, že uzákoňovat povinnost prodávat je samo o sobě poměrně extrémní opatření, tak nepromyšlenost a nedotaženost celého návrhu je až neuvěřitelná a je zdrojem dosud nevyřešených, a možná nevyřešitelných problémů s aplikací tohoto ustanovení, které odporuje základním pravidlům Evropské unie.

Mgr. Martin Mátl, Česká asociace farmaceutických firem

Otevřenější přístup k inovacím

1/ Velmi mě potěšilo, že mezi lékárníky stále častěji nacházím otevřenější přístup k modernizaci a inovacím v lékárenství, které je sice tradiční obor, mnoho lidí si však plete slova tradiční a zastaralý. To je ale obrovská chyba. Vidím velkou naději zejména u mnoha mladších lékárníků, jak přicházejí s elánem a inovativním přístupem a chápou, že lékárny jsou zde pro pacienta či klienta, a nikoliv naopak. Také mě těší, že se obor otvírá i lidem mimo klasické lékárenské vzdělání, což přináší v mnoha aspektech úplně nový pohled.

2/ Nechci být negativní. Samozřejmě bych mohl zmínit e-recept a vývoj kolem něj a další vděčná témata. Žijeme však v krásné době, náš obor se pomalu posouvá správným směrem, a pokud se nenecháme znechutit lháři a manipulanty s realitou, můžeme udělat mnoho dobrého pro pacienty a zákazníky. A o to jediné tu jde.

1/ V roce 2017 mě na lékárenském trhu příjemně překvapil fakt, že se v běžné distribuční síti objevily některé léčivé přípravky, které byly dlouhodobě – mnohdy i několik let – pro naše pacienty nedostupné.

2/ Za největší propadák považuji nepřipravenost elektronizace lékařských předpisů. Domnívám se, že prvotním problémem byla pomalá legislativa, čímž jsme se dostali do časového tlaku při řešení technických problémů. A tento stav se netýkal jenom lékáren, ale i lékařů, softwarových firem a dalších. Zkrátka jsme se koncem roku všichni pěkně zapotili a myslím, že to bohužel nejvíce pocítili naši pacienti, kterým jsme nemohli věnovat tolik času, kolik bych si představovala.

Mgr. Irena Bezchlebová, Lékárna Na Náměstí, Dačice

Zdroj: Pharma Profit

Václav Tichý