MEDICAL TRIBUNE

ČAFF MÁ NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO
Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na svém pravidelném prosincovém setkání členských společností zvolila představenstvo asociace pro volební období prosinec 2017 až prosinec 2019.

Místo předsedy představenstva obhájil Michal Krejsta, ředitel společnosti Omega Pharma a. s., a místopředsedou i nadále zůstává Juan Carlos Conde, ředitel Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o.

„Úkolem představenstva je pokračovat v nastavených prioritách asociace, která z pozice transparentního a odpovědného partnera jednoznačně směřuje ke kultivaci prostředí a zároveň zpřístupňuje vyšší využití potenciálu generických a biosimilárních léků pro české pacienty a zdravotnictví jako takové,“ říká Michal Krejsta, ředitel společnosti Omega Pharma ČR a SR.

„Současně je naším cílem vytvoření takového prostředí, které nebude založeno pouze na neustálém snižování cen, ale naopak umožní udržitelný rozvoj farmaceutického trhu. Mezi další důležité cíle naší asociace patří úspěšné dokončení realizace protipadělkové legislativy Evropské unie,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel ČAFF.

Zdroj: Medical Tribune

Václav Tichý