ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

PRŮZKUM: PĚTINA STUDENTŮ „LÉČÍ“ KOCOVINU ANALGETIKY
Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) si – v souvislosti se zprávami z USA o nadužívání tzv.

studentských drog – zadala u společnosti STEM/MARK průzkum, který měl zmapovat, jak čeští studenti přistupují k užívání analgetik a psychofarmak. Jak se ukázalo, naši studenti na tom jsou stále o něco lépe, než ti američtí, podceňují ovšem nebezpečnost užívání těchto léků v kombinaci s alkoholem.

O nadužívání léků mezi studenty či jejich aplikaci nad rámec předepsaného užívání se v poslední době hovoří ve Spojených státech zejména ve spojení s tzv. studijními drogami (viz slovníček pojmů). Podle průzkum ČAFF jsou však čeští studenti ve spotřebě psychofarmak a analgetik spíše zdrženliví.

Alkoholové opojení poznalo 98 procent šestnáctiletých

Léky na bolest využije jednou ročně drtivá většina (87 %) vysokoškoláků. V případě studentů středních škol pak přibližně dvě třetiny (63 %). Nejčastější důvody jsou standardní. 70 % českých studentů používá analgetika pouze v případě bolestí zad, kloubů, zubů a hlavy či v případě onemocnění provázených zvýšenou teplotou a škrábáním v krku. Specifikum představují menstruační bolesti u žen. Nepříjemné stavy zahání prášky od bolesti 66 % českých studentek. Varovný prst však směřuje spíše ke společenskému životu. Podle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice mělo zkušenost s alkoholem více než 70 % sedmnáctiletých. Mezinárodní studie ESPAD zase uvádí, že zkušenost s alkoholem mělo dokonce 98 % šestnáctiletých, z nichž 60 % ho pije pravidelně.

Nebezpečí poškození jater

Konzumace alkoholu u mladých může přestavovat skutečný problém v případě, kdy celá 1/5 mladých mužů přiznává, že je zvyklá zahánět ranní bolehlav právě analgetiky. Jejich užívání je přitom v kombinaci s alkoholem rizikové a krátkodobá úleva od bolesti se může změnit v dlouhodobou zdravotní komplikaci. „Konzumací alkoholu v kombinaci s léky se lidé vystavují riziku nežádoucích vedlejších účinků. Mezi ty patří nevolnost, střevní potíže nebo závratě, ve vážnějších případech ale třeba i poškození jater. V případě antidepresiv mohou být účinky alkoholu dokonce posíleny, v jiných případech může užitím alkoholu dojít k prodloužení účinku léčiv,“ vysvětluje výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl.

Stres ze školních lavic zvládají lépe studentky

Takzvaná psychofarmaka u nás naštěstí pravidelně užívá pouze 1 z 10 středoškoláků a vysokoškoláků. Mladí lidé, kteří se dostanou pod tlak, který neumí sami zvládnout, pak dle průzkumu ze své situace v polovině případů viní stres ze školních povinností a obavu z neúspěchu při zkouškách. Průzkum také zjistil zajímavý fakt. Ačkoliv je slovo „depka“ oblíbené zejména mezi mladými ženami, psychofarmaka častěji berou studenti. Platí zde tedy opačné pravidlo než v případě analgetik.

SLOVNíČeK POJMů

Co jsou to analgetika

Analgetika je označení pro léky tlumící bolest. Způsobují tzv. analgesii, stav bez bolesti, a dělí se na opioidní, které se používají při velmi silných bolestech, a neopioidní, které jsou užívané poměrně běžně. mezi nejčastěji používaná analgetika patří léčivé přípravky s obsahem paracetamolu, ibuprofenu nebo kyseliny acetylsalicylové.“

Co jsou to psychofarmaka

psychofarmaka jsou označení pro léky ovlivňující duševní stav člověka. tyto léky se užívají k léčbě psychických nebo psychosomatických obtíží a patří mezi ně například antidepresiva, antipsychotika nebo anxiolytika.

Co jsou to „studijní drogy“

Nootropika jsou léčivé přípravky sloužící ke zlepšení mozkových funkcí. pro označení těchto léků se ale vžily také pojmy jako chytré drogy či studijní drogy, a to z důvodu jejich užívání studenty, zejména v usA, pro zlepšení studijních výkonů. ti léky původně určené pro léčbu onemocnění a poruch centrálního nervového systému užívají k dosažení větší soustředěnosti, delšímu udržení pozornosti či zvýšení kapacity paměti.

21 % studentů užívající analgetika je bere na kocovinu

1 z 10 studentů někdy v životě užíval psychofarmaka. Jaké jsou hlavní příčiny?

Zdroj: Zdravotnické noviny

Václav Tichý