Mladí Češi kombinaci léků s alkoholem podceňují

Praha 7. prosinec 2017 – Čeští studenti užívají léky s mírou. Nedávají si však pozor na jejich kombinaci s alkoholem. Průzkum užívání analgetik
a psychofarmak mezi mladými lidmi, který pro Českou asociaci farmaceutických firem (ČAFF) připravila společnost STEM/MARK, dokazuje, že více než 20 % studentů používá léky na bolest i na léčbu kocoviny.

O nadužívání léků mezi studenty či jejich aplikaci nad rámec předepsaného užívání se v poslední době hovoří ve Spojených státech zejména ve spojení s tzv. studijními drogami. Podle průzkum ČAFF jsou však čeští studenti ve spotřebě psychofarmak a analgetik spíše zdrženliví.

Pozor na „léčbu“ kocoviny

Léky na bolest využije jednou ročně drtivá většina (87 %) vysokoškoláků. V případě studentů středních škol pak přibližně dvě třetiny (63 %). Nejčastější důvody jsou standardní. 70 % českých studentů používá analgetika pouze v případě bolestí zad, kloubů, zubů a hlavy či v případě onemocnění provázených zvýšenou teplotou a škrábáním v krku. Specifikum představují menstruační bolesti u žen. Nepříjemné stavy zahání prášky od bolesti 66 % českých studentek.

Varovný prst však směřuje spíše ke společenskému životu. Podle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice mělo zkušenost s alkoholem více než 70 % sedmnáctiletých. Mezinárodní studie ESPAD zase uvádí, že zkušenost s alkoholem mělo dokonce 98 % šestnáctiletých, z nichž 60 % ho pije pravidelně.

21 % studentů užívající analgetika je bere na kocovinu

Zdroj: průzkum veřejného mínění „Nadužívání léků mezi mladými“ (STEM/MARK pro ČAFF)

Konzumace alkoholu u mladých může přestavovat skutečný problém v případě, kdy celá 1/5 mladých mužů přiznává, že je zvyklá zahánět ranní bolehlav právě analgetiky. Jejich užívání je přitom v kombinaci s alkoholem rizikové a krátkodobá úleva od bolesti se může změnit v dlouhodobou zdravotní komplikaci.

„Konzumací alkoholu v kombinaci s léky se lidé vystavují riziku nežádoucích vedlejších účinků. Mezi ty patří nevolnost, střevní potíže nebo závratě, ve vážnějších případech ale třeba i poškození jater. V případě antidepresiv mohou být účinky alkoholu dokonce posíleny, v jiných případech může užitím alkoholu dojít k prodloužení účinku léčiv,“ vysvětluje výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl.

Stres ze školních lavic zvládají lépe studentky

Tzv. psychofarmaka u nás pravidelně užívá pouze 1 z 10 středoškoláků
a vysokoškoláků. Mladí lidé, kteří se dostanou pod tlak, který neumí sami zvládnout, pak ze své situace v polovině případů viní stres ze školních povinností a obavu z neúspěchu při zkouškách. V případě psychofarmak platí opačné pravidlo než v případě analgetik – berou je častěji studenti než studentky.

1 z 10 studentů někdy v životě užíval psychofarmaka. Jaké jsou hlavní příčiny?

Zdroj: průzkum veřejného mínění „Nadužívání léků mezi mladými“ (STEM/MARK pro ČAFF)

Slovníček pojmů

Co jsou to analgetika
Analgetika je označení pro léky tlumící bolest. Způsobují tzv. analgesii, stav bez bolesti, a dělí se na opioidní, které se používají při velmi silných bolestech, a neopioidní, které jsou užívané poměrně běžně. Mezi nejčastěji používaná analgetika patří léčivé přípravky s obsahem paracetamolu, ibuprofenu nebo kyseliny acetylsalicylové.“
Co jsou to psychofarmaka
Psychofarmaka jsou označení pro léky ovlivňující duševní stav člověka. Tyto léky se užívají k léčbě psychických nebo psychosomatických obtíží a patří mezi ně například antidepresiva, antipsychotika nebo anxiolytika.
Co jsou to „studijní drogy“
Nootropika jsou léčivé přípravky sloužící ke zlepšení mozkových funkcí. Pro označení těchto léků se ale vžily také pojmy jako chytré drogy či studijní drogy, a to z důvodu jejich užívání studenty, zejména v USA, pro zlepšení studijních výkonů. Ti léky původně určené pro léčbu onemocnění a poruch centrálního nervového systému užívají k dosažení větší soustředěnosti, delšímu udržení pozornosti či zvýšení kapacity paměti.
Co jsou to generické léky
Generické léky jsou stejně účinné, kvalitní i bezpečné jako originální přípravky. Jejich cena je nižší, a umožňuje tak za stejné náklady léčení více pacientů. Kvůli své nižší ceně nejsou generika častým terčem padělatelů, což dále zvyšuje jejich výhodnost pro pacienty.

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sdružuje 21 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 400 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

Pro více informací kontaktujte:
Andrea Ringelhánová
PR manažer ČAFF
andrea.ringelhanova@caff.eu
tel. 734 147 620

Lucie Fričová