PHARMA PROFIT

PŘÍKLADY, KTERÉ DODÁVAJÍ OPTIMISMUS
Nových zákonů, vyhlášek a ustanovení, kterými se budou muset lékárníci v blízké či vzdálenější budoucnosti řídit, je pěkná řádka. I to byl důvod, proč do programu 7. kongresu Pharma Profit byly zařazeny diskuse, přednášky či workshop o žhavých tématech, jako jsou nová pravidla v ochraně osobních údajů, problematika elektronizace zdravotnictví a další. Možná na leckoho z toho, co státní úředníci či úředníci v Bruselu vymysleli, padají chmury. Naštěstí na kongresu zazněl i dostatek pozitivních a především inspirujících zpráv. Například když byly představeny dva projekty, jeden realizovaný na Slovensku, druhý v České republice, které jasně ukázaly, že lékárníci mohou veřejnosti nabídnout mnohem víc než jen vydávání léků na recept či prodej kapiček do nosu. Oč vlastně jde? O různé služby a poradenství, které pomohou lidem lépe pečovat o své zdraví a hlavně předcházet nepříjemným zdravotním karambolům. Zdaleka nejlepší zpráva z obou představených projektů pak je, že lidé o takové služby mají zájem.

„Lidé na dobré nápady slyší.

CASTING

PharmDr. Peter Stanko lékový analytik a konzultant, PharmINFO peter.stanko@pharminfo.sk Od srdce k srdci je název projektu, který je zacílený na primární screening rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění prováděný ve veřejných lékárnách na Slovensku. Zaměřuje se speciálně na prevenci cévních mozkových příhod. Jak popsal P. Stanko, lékárníci v rámci projektu detekují její rizikové faktory, a to nezjištěnou a nekompenzovanou hypertenzi a atriální fibrilaci. Str. P06

Jaroslav Kozák Alphega manažer pro Českou republiku alena. uhlířova@ alliance-healthcare.cz I další příspěvek přinesl pohled na rozvoj služeb v lékárnách, tentokrát v Alphega lékárnách v České republice. J. Kozák nejdříve informoval o měření cévního věku, které lékárníci zahájili loni na podzim a o něž je mezi lidmi nečekaný zájem. Představil i měření plicního věku, další službu, která bude v Alphega lékárnách již zanedlouho spuštěna. Str. P07

PharmDr. Michal Krejsta, MBA generální ředitel společnosti Omega Pharma CZ&SK a předseda představenstva České asociace farmaceutických firem michal.krejsta@seznam.cz Elektronickou preskripcí a e-recepty se zabývali účastníci panelové diskuse. V jejím úvodu M. Krejsta uvedl, že elektronická preskripce by měla vnést pořádek do dat, ušetřit náklady na léky, zabránit falzifikaci receptů, snížit chybovost při předepisování i vydávání léků a v neposlední řadě posílit roli pacienta a jeho informovanost. Zároveň ale vznesl i otázku, proč systém duplicit a lékových interakcí bude až budoucí nadstavbou, když je cílem e-preskripce. Str. P08-P09

Richard Laně

marketing & sales manager, Health Communication richard.lane@hcom.cz Lékárník 2017 byl název průzkumu, který proběhl letos v září a jehož výsledky přednesl ve své prezentaci R. Laně. Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že většina farmaceutů je s prací v lékárně stejně jako se svým platem spokojená. Také se ukázalo, lékárníci svou současnou pozici převážně vnímají coby pozici odborníka. Str. P10

JUDr. Jakub Havlíček advokát, Havlíček &Partners, advokátní kancelář havlicek@advokathk.cz Právní rámec ochrany osobních údajů představil ve svém příspěvku advokát Jakub Havlíček. Vysvětlil základní pojmy a stručně popsal konkrétní změny a povinnosti vyplývající z nového nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, tzv. GDPR. Upozornil i na výši případných sankcí při porušení povinností vyplývajících z uvedeného nařízení. Str. Pil

Mgr. Miroslav Galvas Dohnal Pertot Slanina, advokátní

kancelář, aLegalcom, advokátní kancelář Mgr. Jan Šípek Apatyka servis

Daniel Přívratský Next Generatton Security Solutions galvas@akdps.cz, j.sipek@apatykaservis.cz, info@ngss.cz Odpolední workshop byl zaměřen na problematiku GDPR a přinesl několik doporučení ohledně opatření, která musejí začít lékárníci řešit, aby splnili podmínky nařízení týkajícího se ochrany osobních údajů. Debatovalo se například o přiměřenosti zabezpečení lékárny, o povinnosti nahlásit dozorovému orgánu každé porušení ochrany osobních údajů a také například o používání kamer v lékárnách. Str. P12-P13

PharmDr. Jana Matušková

lektorka dispenzačnípráce matuskova.jana@centrum.cz Mgr. Libor Stajer advokát, advokátní kancelář KMVS libor.stajer@kmvs.cz Ceny, cenotvorba a dva pohledy na ně byly námětem společné prezentace J. Matuškové a L. Štajera. Řeč v ní byla například o pojmech pevná, jednotná a chytrá cena, včetně modelové cenotvorby na příjmu v lékárně. A nechyběly ani informace o povinnosti informovat zákazníka o ceně zboží, když je vystavené na regálu, a když je naopak uložené například v zásuvce. Oba řečníci se také věnovali problematice výdeje léků na předpis a informování o jejich ceně a cenovým pravidlům ohledně generické substituce.

Zdroj: PHARMA profit

Václav Tichý