MEDICALNEWS.CZ

ŘEDITEL ČAFF MARTIN MÁTL: CENTRÁLNÍ NÁKUPY BY SE MOHLY V KONEČNÉM DŮSLEDKU PRODRAŽIT
Autorka: Barbora Silná

Možnost centrálních nákupů ať už poskytovateli nebo plátci péče je jedním z bodů, o němž vítězné hnutí ANO v souvislosti se změnami v českém zdravotnictví uvažovalo. Medical News přináší další pohled na otázku bonusů a centrálních nákupů. Odpovídal výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Martin Mátl: Martin Mátl, výkonný ředitel ČAFF

n Jaký dopad by podle vás mělo zavedení centrálních, případně přímých nákupů platci péče od výrobců nebo distributorů na výši bonusů a prodejní cenu produktů na českém trhu?

Pro posouzení dopadu zavedení centrálních nákupů je nutné předem znát pravidla, za kterých by se realizovaly. Pokud by chtěl někdo takové opatření zavést, měl by se vypořádat s řadou otázek, např. s nastavením splatností. Dnes léky, případně zdravotnické prostředky, nakupují zdravotnická zařízení, přičemž mohou mít u svých dodavatelů nastavené různé lhůty splatnosti a již na této úrovni je celkem pravděpodobné, že k platbě dochází až po aplikaci léku nebo zdravotnického prostředku pacientovi. Při následném vyúčtování zdravotní pojišťovně a její platbě potom může dojít k dalšímu zpoždění.

n Jaké změny by centrální nákupy přinesly v praxi?

V případě centrálních nákupů bude tedy potřeba vyřešit, jak zabránit tomu, aby pojišťovny nemusely platit dříve, jinak se systém veřejného zdravotního pojištění zatíží. Další otázkou bude plánování dodávek a související dostupnost. Dnes si nakupují poskytovatelé podle svých aktuálních potřeb. Díky konkurenci mezi distributory je dokonce možné, že poskytovatelé mohou držet pouze minimální zásoby, protože distributoři jsou ochotni dodávat ve velmi krátkých intervalech, třeba dvakrát denně. To umožňuje dosáhnout maximální efektivitu z hlediska držení zásob, což má také pozitivní dopad na nižší pracovní kapitál a tím zlepšení cashflow. Jak se ale bude objednávat v systému centrálních nákupů? Budou poskytovatelé objednávat léky u pojišťoven? Nezatíží to pojišťovny další administrativou, která ale bude z principu věci méně efektivní než stávající stav? Takových otázek se najde určitě více a všechny by se měly zodpovědět, jinak reálně hrozí, že různé průvodní problémy spojené s přechodem na centrální nákupy znehodnotí případný pozitivní efekt plynoucí z případné centralizace. Je totiž mnoho praktických příkladů, kdy centrální nákupy nebo centralizovaná forma zadávání přinesly pouze vyšší ceny.

n Preferovali byste jako ČAFF přímý prodej plátcům?

Shodně s předchozí odpovědí i zde platí, že zatím neznáme konkrétní podmínky. Nicméně obecně lze předpokládat, že centrální nákupy by vedly ke konsolidaci trhu, tedy snížení počtu konkurentů na trhu, což je ruku v ruce spojeno se zvýšeným rizikem různých výpadků a tedy nedostupnosti konkrétních léků pro pacienty. Obecně totiž platí, že nejlepší ochrana před výpadky všeho druhu je zdravá konkurence s dostatkem dodavatelů schopných pokrýt požadavky trhu. Minimálně z tohoto důvodu tedy budeme velice pečlivě posuzovat veškeré návrhy.

n Co by podle ČAFF znamenalo případné zveřejnění výše bonusů plátci péče?

Otázka je, zda by vůbec bonusy měly v systému centrálních nákupů smysl. Možné to je, ale opět i zde záleží na konkrétním provedení. Jedna z obav spojená se zveřejňováním bonusů je odkrytí reálné ceny, které potom může dodavatele znevýhodnit v zahraničí. Bez ohledu na to, jestli budou bonusy dávat smysl nebo ne, předpokládám, že v systému centrálních nákupů by stejně k odkrytí reálné ceny došlo, neboť jinak by nebylo možné rozhodování plátce kontrolovat. To by v konečném důsledku mohlo některé léky nebo zdravotnické prostředky pro systém veřejného zdravotního pojištění zdražit.

Zdroj: MedicalNews.cz

Václav Tichý