FAMILY-CARE.MOB

CO NOVÉHO V BIOLOGICKÉ LÉČBĚ RAKOVINY?
Moderní biologická léčiva nabízejí účinnou léčbu těch nejtěžších, především onkologických onemocnění. Mají ale velkou nevýhodu – jsou velmi drahá, takže se nedostanou ke všem, kdo by je potřebovali. Řešení přinášejí takzvané biosimilární léky.

Cílená biologická terapie představuje nejmodernější směr v léčbě vážných autoimunitních onemocnění, především karcinomu, leukémie, ale i těžkých forem revmatismu. Mnohdy jde o poslední naději v případech, kdy klasické metody selžou. Podávají se při ní léky, které se vážou na konkrétní místo v lidském těle (proto cílená léčba), což umožní lepší účinek a vyšší bezpečnost.

Léčba, která není pro každého

Látkám používaným v cílené biologické léčbě se říká modifikátory imunitní odpovědi. Jedná se o látky, které si naše tělo umí vytvořit samo, většinou o velké bílkovinné molekuly. Pro léčebné účely jsou však tyto substance složitě vyráběny ve farmaceutických laboratořích a následně dodávány do těla, kde pak působí jako lék.

Jde o léčbu relativně šetrnou a méně toxickou (v porovnání například s klasickou chemoterapií v onkologii), náklady na ni jsou ale mnohonásobně vyšší než u běžné terapie; často se jedná o desítky tisíc až miliónů ročně. Příjemci biologické léčby jsou proto pečlivě vybírání a rozhodně se nedostane ke všem pacientům, kterým by mohla pomoci.

Stejně účinné, ale levnější

Biosimilární léky jsou alternativou originálních biologických léčiv, které přicházejí na trh po vypršení platnosti patentů. Rozhodně se ale nejedná o méně kvalitní „náhražku“ – tyto léky jsou stejně účinné a bezpečné, ale až o třetinu levnější než originály. Jejich schvalování probíhá na celoevropské úrovni a je podmíněno náročným testováním a klinickými studiemi, které musejí prokázat, že se účinná látka chová v těle pacienta stejným způsobem, jako u originálního přípravku. V současnosti je Evropskou lékovou agenturou registrováno dvacet takových léků.

Nové léky pro naše nemocné

Možnostmi a výhodami této léčby se zabývala konference Evropské společnosti pro lékařskou onkologii, která se v září konala v Madridu. Podle některých odborníků totiž není potenciál biosimilárních léků stále ještě plně využíván. Na evropský trh by měla nová biosimilární léčiva vstoupit ještě v tomto a v příštím roce. „Biosimilární léky zvyšují dostupnost léčby pro pacienty a šetří peníze zdravotnickým systémům.

Jejich aplikace je bezpečná, účinná a racionální,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem. „Z našich statistik vyplývá, že v roce 2015 užívalo 80 % onkologických pacientů namísto originálního přípravku biosimilární filgrastim. Věřím, že dokážeme využít potenciál i dalších takových léků a zpřístupníme tak léčbu většímu počtu pacientů,“ dodává.

Zdroj: Family.care.mobi

Václav Tichý