ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

BIOSIMILARS ZPŘÍSTUPŇUJÍ MODERNÍ ONKOLOGICKOU LÉČBU DALŠÍM PACIENTŮM
Čeští pacienti se závažnými chorobami se mnohdy potýkají – kvůli ceně – s nedostupností léků. Moderní biologická terapie je sice účinná, zároveň je také extrémně nákladná. Možné řešení představují biosimilars. Jsou stejně účinné, bezpečné a kvalitní jako biologika, mají však nižší cenu.

Náklady na biologické léky stoupají

Oblastí, kde můžou biosimilární přípravky v blízké budoucnosti nejvíce pomoci, je podle odborníků především onkologie. Tyto a další závěry vyplývají z výstupů konference European Society for Medical Oncology (ESMO 2017) v Madridu, uvádí tisková zpráva České asociace farmaceutických firem (ČAFF) z 18. září 2017.

Celkové náklady na biologické léky, které se využívají k léčbě závažných chorob, jen v České republice za poslední tři roky vzrostly o 60 %. Vysoká cena však snižuje dostupnost léčby pro naše pacienty. Naději představují biosimilars, což jsou podle ČAFF stejně kvalitní, účinné, kvalitní a přitom o desítky procent levnější léky. V letošním a příštím roce budou na evropský trh vstupovat nová biosimilární léčiva a to především v oblasti onkologie.

V rámci podpůrné terapie se v onkologii již v minulosti používal biosimilární filgrastim. Za pět let na trhu jeho spotřeba vzrostla na dvojnásobek. Náklady na léčbu však zůstaly stejné.

„Biosimilární léky zvyšují dostupnost léčby pro pacienty a šetří peníze zdravotnickým systémům. Jejich aplikace je bezpečná, účinná a racionální. Z našich statistik vyplývá, že v roce 2015 užívalo 80 % onkologických pacientů namísto originálního přípravku právě biosimilární filgrastim. Věřím, že dokážeme využít potenciál i dalších biosimilárních léků a zpřístupníme tak léčbu většímu počtu pacientů.“ připomíná Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

ESMO 2017

Právě vstupu biosimilars do onkologie se, kromě jiného, věnovala nedávná konference ESMO (Evropská společnost pro lékařskou onkologii) v Madridu. Na jejím programu se podílela evropská asociace Medicines for Europe. Odborníci na léčbu rakoviny se na ní mohli seznámit jak s výhodami, které biosimilars představují, tak se specifiky výroby a pozitivními ekonomickými dopady, které plynou z jejich uvedení na trh.

Podle předsedy komise biosimilars ČAFF Marka Borovského jsou podobné vzdělávací akce důležité: „Přínos biosimilars pro pacienty totiž není často v České republice dostatečně využíván. V nejbližší době vstoupí na trh velmi důležitý biosimilární lék pro léčbu leukemie, díky čemuž se výrazně zvýší dostupnost nákladné biologické léčby pro pacienty. Věřím, že onkologové plně využijí možností, které jim biosimilars přinášejí. Profitovat z toho bude především pacient.“ Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v ČAFF. Asociace sdružuje 22 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 400 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 milionů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí etickým kodexem, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem asociace je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

Zdroj: Zdravotnické noviny

Václav Tichý