ZDRAVOTNICTVÍ MEDICÍNA

CO ČEKÁ NA NOVÉHO MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ?
31. 7. 2017 Zdravotnictví medicína

(Mgr. Martin Mátl)

Do parlamentních voleb zbývají tři měsíce. Již nyní je však možné identifikovat hlavní výzvy a úkoly, které v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků čekají na nového ministra zdravotnictví.

Úhradová regulace zdravotnických prostředků

Ústavní soud (ÚS) již 30. 5. 2017 rozhodl, že od 31. 12. 2017 dojde ke zrušení dosavadní úpravy úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb. Hlavním důvodem rozhodnutí soudu byla neurčitost dosavadní úpravy, ze které nebylo možné vyvodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má pojištěnec právo.

Do konce roku 2018 tak musejí zákonodárci schválit novou právní úpravu. Lhůta se může laikovi zdát dlouhá. Ten, kdo se alespoň trochu vyzná v zákonitostech legislativního procesu, však ví, že je spíše šibeniční. V uvedeném případě se totiž nejedná o úpravu parametrů, ale o vymýšlení nového funkčního principu.

Situace tak připomíná začátek roku 2007, kdy ÚS zrušil tehdejší úpravu úhrady léčivých přípravků s účinností k 31. 12. 2007. Výsledkem byla nová část zákona číslo šest o veřejném zdravotním pojištění, která upravuje proces stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků. Inspirovat se postupem použitým u léčivých přípravků však není možné. Odlišností je totiž příliš mnoho. U zdravotnických prostředků neexistuje ani podobné třídění jako ATC klasifikace, ani cenové databáze, které jsou zdrojem referenčních cen pro léčivé přípravky.

Novela zákona o léčivech

Nový ministr zdravotnictví bude muset dokončit novelizaci dnes již dobře známého zákona o léčivech, která adaptuje nařízení 2016/161 Evropské komise (EK) z 2. 10. 2015. Novelizace je nezbytná pro úspěšné dokončení opatření, jež zavádí tzv.

protipadělková směrnice. Její implementaci Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) dlouhodobě podporuje.

V rámci snahy o snížení rizika výskytu padělaných léků na českém trhu se podílíme na vytvoření a fungování Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL). Ačkoliv generika a biosimilars nejsou paděláním ohroženy tak často jako léky originální, je naše asociace v prevenci a potírání nekalých aktivit velmi aktivní. Participace na vytváření a fungování NOOL je v souladu s dlouhodobou vizí ČAFF, která usiluje o transparentní a kultivované tržní prostředí.

Největší břímě se zaváděním opatření, která umožní od 9. 2. 2019 kontrolovat pravost každého jednotlivého balení léku vydávaného na lékařský předpis, leží právě na farmaceutickém průmyslu. S pomocí regulátorů je však na národní úrovni nutné upravit oblasti, ve kterých dává legislativa EU členských státům volnost ke kreativitě v rámci přípravy vlastní legislativní úpravy.

ePreskpripce

Od 1. 1. 2018 bude v ČR možné předepisovat léčivé přípravky pouze elektronickým způsobem. Elektronické recepty je sice možné používat již nyní, ale současné využití ePreskprice se pohybuje v řádu jednotek procent a je otázkou, jak bude probíhat skokový přestup na stoprocentní použití. Další využití cenných dat zákon neumožňuje. Z různých možností se nabízí vytvoření pacientských lékových záznamů, které by pomohlo zvýšit kvalitu a bezpečnost farmakoterapie.

Byl to přitom právě příslib těchto využití, kterým byla podmíněna podpora některých skupin zdravotníků vůči ePreskripci. Nový ministr zdravotnictví by tak měl být připraven na provedení změn v zákoně o léčivech, které by zdravotníkům umožnily další využití dat získaných v rámci ePreskprice.

Václav Tichý