BIOSIMILARNÍ LÉČIVA JSOU NA TRHU JIŽ DESET LET. DO ČR VSTOUPÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LETECH TŘI NOVÉ BIOSIMILÁRNÍ LÉKY PRO LÉČBU RAKOVINY

ostupnosti nejmodernější biologické léčby vážných nemocí pomáhají biosimilární léčiva
Praha 27. června – Nejmodernějším způsobem boje proti některým vážným nemocem je biologická léčba. Kvůli vysokým nákladům je však pro část pacientů nedostupná. Rozšířit ji pomáhají stejně kvalitní, účinné a bezpečné alternativy – takzvané biosimilars. Od roku 2006 jich bylo v Evropě schváleno více než dvacet. V následujících dvou letech se očekává vstup tři nových biosimilárních léků, které zvýší dostupnost léčby pro onkologické pacienty v ČR. 
Biosimilars jsou poměrně novou skupinou léků, které na trh přicházejí po vypršení patentu originálních přípravků. První biosimilární účinnou látkou schválenou v Evropě byl růstový hormon somatropin. V současnosti je Evropskou lékovou agenturou registrováno 20 biosimilárních přípravků s 8 různými účinnými látkami. Desetiletá zkušenost s biosimilars  ukazuje, že jejich kvalita, účinnost i bezpečnost je s nimi shodná s originálními léky. „Biosimilární přípravky přináší úsporu nejenom díky o 15% nižší úhradě a ceně, ale i vytvořením konkurenčního prostředí.   Důležitá je však především skutečnost, že vzniklé úspory mohou být použity pro léčbu více pacientů,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.
Příkladem, který potvrzuje zvýšení dostupnosti biologické léčby díky biosimilars může být vývoj spotřeby přípravků s účinnou látkou filgrastim,
který se používá jako podpůrná terapie u onkologických pacientů.
Během pěti let po vstupu biosimilárního filgrastimu jeho spotřeba stoupla bezmála na dvojnásobek. Celkové náklady však zůstaly stejné. Díky poklesu nákladů na jednu dávku z více než 1 700 Kč na 900 Kč způsobeném vstupem biosimilars, mohl být podán filgrastim téměř dvojnásobnému počtu pacientů při stejném dávkování. Přičemž 80 % pacientů léčených filgrastimem v roce 2015 dostalo právě biosimilární přípravek.
Podobný vývoj lze očekávat po vstupu biosimilárních monoklonálních protilátek do onkologie a hematoonkologie. Právě náklady na léčbu nádorových onemocnění patří zpravidla k nejvyšším.
„Počet onkologických pacientů neustále roste, i díky tomu náklady jen na dvě nejužívanější látky – trastuzumab a rituximab – vysoko převyšují miliardu korun. To je více než kolik činí náklady na dvacet nejužívanějších léků dohromady“ upozorňuje Martin Mátl. V příštích dvou letech lze přitom očekávat registraci hned tří biosimilárních přípravků. Kromě zmíněného trastuzumabu a rituximabu, které se využívají v léčbě rakoviny prsu respektive leukémie je to navíc ještě pegfilgrastim, který je podpůrným lékem při chemoterapeutické léčbě.
Více informací:
Viktor Chvátal, FleishmanHillard
Email: chvatal@fleishman.com, tel.: 774 126 366

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem. Asociace sdružuje 22 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří  v ČR zaměstnávají více než 4 400 lidí a každoročně dodají  na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR  a udržitelnost zdravotního systému.D

Lucie Fričová