Naše poslání a cíle

Naším posláním je zajistit, aby měli pacienti každý den přístup ke své léčbě. V souladu s našimi hodnotami proto usilujeme o co nejlepší dostupnost léků, významně přispíváme k udržitelnosti zdravotního systému a zasazujeme se o rozšíření farmaceutické výroby v Česku.

Podporujeme rozvoj generických a biosimilárních léčivých přípravků, které jsou stejně bezpečnou a účinnou obdobou originálních léků, a které díky své nižší ceně výrazně snižují náklady na léčbu a zároveň ji zpřístupňují většímu počtu pacientů.

Ve své činnosti usilujeme o konstruktivní dialog s představiteli státní správy a zdravotnického systému, s plátci, lékaři a pacienty o relevantních systémových otázkách, jež se dotýkají dostupnosti generických a biosimilárních léků u nás.

Naše znalosti, které jsme dosud získali, naše cíle, ke kterým směřujeme, a naše hodnoty, které ctíme, se prolínají vším, co každý den děláme, a co nám dává smysl, tedy zlepšit přístup pacientů k léčbě.

Při každé naší činnosti se řídíme jasnými a závaznými pravidly etického chování, které nám i našim členům ukládá Etický kodex ČAFF.