Zrušit načítání

SÚKL oznámil, že prováděcí právní předpis řešící konkrétní situace, kdy bude možné vystavit recept v papírové podobě, je již připravován. V přesně definovaných případech lékař nebude muset vystavit elektronický recept, ale použije papírový jako dosud (např. při prokazatelném výpadku elektrické energie či internetu). Lékárna při výpadku pacientovi vydá léčivý přípravek buď na základě papírového receptu, příp. na základě elektronického receptu s tím, že výdej zaznamená lékárník do Centrálního úložiště elektronických receptů poté, co bude možné se k němu opět připojit (řada lékárenských SW to řeší automatizovaně po obnovení spojení).

V případě, že pacient dorazí při výpadku např. internetu nebo elektrické energie do lékárny s eReceptem, lékárník vydá léčivý přípravek na základě informací, které budou na papírové průvodce, v e-mailu či v mobilní/webové aplikaci. Pokud dorazí pacient pouze s identifikátorem zaslaným SMS, bude třeba vyčkat až do doby, kdy budou všechny systémy funkční, aby bylo možné identifikátor eReceptu z SMS zprávy načíst, případně může lékárník kontaktovat předepisujícího lékaře pro zjištění předepsaných léků na konkrétním eReceptu, ke kterému má k dispozici identifikátor. Z důvodu podobných výjimečných situací zajistí od 1. ledna 2018 SÚKL pro urgentní případy nonstop telefonickou službu, kde bude možné po identifikaci lékárníka a eReceptu zjistit, jaký přípravek je na konkrétním eReceptu předepsán.

Zdroj: apatykar.cz, SÚKL

Share: