Zrušit načítání

 

Předseda: PharmDr. Michal Krejsta, MBA Omega Pharma a.s.
Místopředseda: Juan Carlos Conde Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Členové MUDr. Miloslav Dvořák, MBA Adamed Czech Republic s.r.o.
  PharmDr. František Gyürüsi Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
  RNDr. Eduard Hájek Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
  Mgr. Jiří Hanzlík Sandoz s. r. o.
  MUDr. Vojtěch Mészáros, MBA Egis Praha spol. s.r.o.
  RNDr. Soňa Porubská, PhD. Zentiva

 

Odborné komise

 

Etická komise

Zabývá se otázkami etické regulace farmaceutického průmyslu a dohlíží na dodržování Etického kodexu ČAFF ze strany členských společností.

Předseda: Ing. Martin Bolcek, MBA (Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.)

Místopředsedkyně: RNDr. Renata Kellnerová (Angelini Pharma Česká republika s.r.o.)

 

Odvolací komise

Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Etické komise.

Předseda: v současné době bez obsazení

Místopředseda: MUDr. Michal Macas, MBA (Krka ČR, s.r.o.)

 

Farmakoekonomická komise

Sleduje cenovou a úhradovou regulaci léčivých přípravků a příslušnou legislativu. Vyhodnocuje podmínky pro vstup generických a biosimilárních léků na trh v České republice.

Předseda: RNDr. Martin Klimek (Sandoz s.r.o.)

Místopředseda: PharmDr. Ondřej Drška (Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.)

 

Komise biosimilars

Komise reprezentuje přední společnosti v oblasti vývoje a výroby biosimilars, které přinášejí konkurenci na trh biologických přípravků.

Předseda: Marek Borovský, PhD., MBA (Sandoz s.r.o.)

Místopředseda: MUDr. Tomáš Kótka (Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.)

 

Registrační komise

Monitoruje podmínky pro vstup nových generických přípravků na trh, vyhodnocuje regulační předpisy a spolupracuje se státní správou v legislativní oblasti.

Předsedkyně: MUDr. Kamila Řezáčová (Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.)

Místopředsedkyně: Mgr. Hana Čumplová (Sandoz s.r.o.)

 

Legislativní komise

Vyhodnocuje dopady českých i evropských legislativních norem na český trh. Iniciuje společný postup členských společností ČAFF v legislativních otázkách.

Předseda: Mgr. Vítězslav Burda (Teva Czech Industries s.r.o.)

Místopředsedkyně: Ing. Alena Harantová (Glenmark Pharmaceuticals)

 

Mediální komise

Je odpovědná za interní i externí komunikaci ČAFF, vztahy s médii i externími partnery a podporuje edukaci veřejnosti v oblasti lékového trhu.

Předseda: Mgr. Filip Hrubý (Zentiva)

Místopředseda: MUDr. Tomáš Kótka (Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.)

 

Komise FMD

Cílem komise FMD je realizovat nezbytné kroky v souvislosti se zaváděním protipadělkové legislativy do praxe. V roce 2016, kdy byla založena, se její činnost soustředila např. na přípravu založení Národní organizace pro ověřování léčiv.

Předseda: PharmDr. Michal Krejsta, MBA (Omega Pharma a.s.)

Místopředseda: RNDr. Martin Klimek (Sandoz s.r.o.)

 

Share: