12. 3. 2018

ČAFF vyzývá k zastavení přesunu výroby mimo EU

3. 12. 2018 Apatykář.info (red) Členové Rady pro konkurenceschopnost vyjádřili na svém jednání 29. listopadu 2018 většinovou podporu pro zavedení výrobní výjimky z dodatkového ochranného osvědčení (tzv. SPC). Bohužel několik zemí hájí své vlastní zájmy a blokuje konstruktivní úsilí zbytku Rady vytvořit z Evropy globální centrum výroby léčiv. Nejdůležitější cíle zavedení výrobní výjimky z SPC […]

Zastavme přesun výroby léků mimo Evropu

Praha 3. prosince 2018 – Členové Rady pro konkurenceschopnost vyjádřili na svém jednání 29. listopadu většinovou podporu pro zavedení výrobní výjimky z dodatkového ochranného osvědčení, tzv. SPC. Bohužel několik zemí hájí své vlastní zájmy a blokuje konstruktivní úsilí zbytku Rady vytvořit z Evropy globální centrum výroby léčiv. Tento dialog v Radě je nezbytným krokem pro další […]

3,7 miliard korun ušetřily generické léky v oblasti diabetu za posledních 10 let

Praha, 7. listopadu 2018 – V České republice žije až 850 000 diabetiků druhého typu. Základem léčby diabetu II. typu jsou perorální diabetika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v léčbě diabetu druhého typu perorálními tabletami za posledních 10 let. Celková úspora díky používání generických léků dosáhla výše 3,7 miliard korun českých.  Nejrozšířenějším […]

Česká asociace farmaceutických firem podporuje zavedení emergentního systému

Praha, 1. října 2018 Ministerstvo zdravotnictví plánuje novelou zákona o léčivech zavést emergentní systém, který pro pacienty v České republice zajistí, že většina léků bude dostupná pacientům v co největším počtu lékáren. Tento navrhovaný legislativní krok ve velké míře ochrání pacienty před hledáním lékárny, ve které je jejich lék k dispozici. Jedná se o zásadní […]

Úspory ve výši 136 miliard korun přináší generické léky pro zdravotní systém České republiky

Praha, 25. září 2018 Česká asociace farmaceutických firem, která sdružuje 23 členských společností si v září 2018 nechala zpracovat analýzu, která vyčíslila přínosy generického průmyslu na území ČR. Přínosy generického průmyslu byly měřené ve dvou oblastech, a to celkový ekonomický přínos a přínos pro zdravotní systém Celkový přínos pro ekonomiku České republiky: V případě mapování ekonomické stopy […]

V léčbě Alzheimerovy choroby přinesly generické léky úsporu zdravotnímu systému ve výši 2,5 miliard korun

Praha, 21. září 2018 Výrazné úspory pro zdravotní systém přináší využití generických léků v léčbě Alzheimerovy choroby. Dle analýzy, kterou si zpracovala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF), přinesly generické léky na tuto nemoc za posledních deset letech úspory ve výši 2,5 miliard korun českých pro zdravotní systém v ČR.   Výdaje na péči pacientů s […]

Reakce České asociace farmaceutických firem (ČAFF) na článek zveřejněný 15. 8. v Deníku

Dne 15. 8. 2018 vyšel v Deník.cz článek s názvem „Další skandál? Pojišťovny platily za lék bez důkazu o účinku“.https://www.denik.cz/zdravi/dalsi-skandal-pojistovny-platily-za-lek-bez-dukazu-o-ucinku-20180814.html Přestože se článek týká pouze konkrétního léčivého přípravku jednoho z členů naší asociace, reagujeme, protože se v něm zpochybňují obecné principy fungování lékové politiky. V článku se uvádí, že zmiňovaný léčivý přípravek není účinný a […]

Proč se EU rozhodla vyhánět výrobu léčiv mimo území Evropy?

Praha, 20. června 2018 Evropský parlament již několikrát vyzval Evropskou komisi, aby zavedla osvobození od dodatkového ochranného osvědčení (SPC) pro výrobu léčiv. Pokud by se osvobození od SPC nepodařilo zavést, znamenalo by to pokračování negativního efektu SPC spočívajícího ve vytlačování výroby generických léčiv mimo EU. Evropská komise sice připravila legislativní návrh na změnu pravidel SPC, […]

Polpharma a Xantis novými členy České asociace farmaceutických firem

Praha – 18. června 2018 V červnu 2018 se novými přidruženými členskými společnostmi České asociace farmaceutických firem (ČAFF) staly Polpharma a Xantis. K principům asociace se tak hlásí již 23 společností, které vyrábí, distribuují a zpřístupňují kvalitní léčbu pacientům v ČR. ČAFF sdružuje 23 farmaceutických společností, které v ČR zaměstnávají více než 4 400 lidí a každoročně dodají […]

Představenstvo České asociace farmaceutických firem (ČAFF) v novém složení

Praha 23. duben 2018 – Od dubna je představenstvo České asociace farmaceutických firem (ČAFF) v novém složení. Předsedou představenstva byl zvolen Juan Carlos Conde, ředitel Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., který zastával funkci místopředsedy a novou místopředsedkyní je Soňa Porubská, ředitelka společnosti Zentiva. „Rád bych poděkoval všem kolegům za důvěru, kterou do mě vkládají a věřím, že […]